แพ็กเกจโปรแกมตรวจสุขภาพประจำปี

฿1,690.00฿19,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Clear

Description

รายการตรวจ / จำนวนรายการตรวจ
1.BASIC (หญิง/ชาย) รายการตรวจ 12 รายการ ราคา  1,690  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)

2.STANDARD (หญิง/ชาย) อายุ < 30 ปี รายการตรวจ 18 รายการ ราคา  2,990  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

3.WORKING (ชาย) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 24 รายการ ราคา  7,500  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4.WORKING (หญิง) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 25 รายการ ราคา  7,700  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • พบสูตินรีแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.EXECUTIVE (ชาย) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 33 รายการ ราคา  12,900  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • รวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
 • ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี HBS AB CHECK UP
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี ANTI HBC IGG
 • ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง / สะโพก)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECHO) (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)

6.EXECUTIVE (หญิง) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 32 รายการ ราคา  14,900  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • พบสูตินรีแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • รวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี HBS AB CHECK UP
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี ANTI HBC IGG
 • ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECHO) (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)

7.PLATINUM  (ชาย) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 41 รายการ ราคา  17,800  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • รวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจการทำงานของตับ – DIRECT BILIRUBIN
 • ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL BILIRUBIN
 • ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL PROTEN
 • ตรวจการทำงานของตับ – GAMMA GT
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • ตรวจระดับแคลเชี่ยม – CALCIUM
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี HBS AB CHECK UP
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี ANTI HBC IGG
 • ตรวจอุจจาระ – STOOL EXAM
 • ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (ESTRADIOL)
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMOGRAM + US)
 • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง / สะโพก)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECHO) (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)

8.PLATINUM  (หญิง) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 40 รายการ ราคา  19,900  บาท

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • พบสูตินรีแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
 • รวจการทำงานของไต – CREATININE
 • ตรวจการทำงานของไต – BUN
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด – CHOLESTEROL
 • ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรต์ในเลือด – TRIGLYCERID
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง –  HDL – CHOL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ –  LDL – CHOL
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
 • ตรวจการทำงานของตับ – AST
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALT
 • ตรวจการทำงานของตับ – ALP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (CARCINOMA 125 : CA 125 FOR OVARY)
 • ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก และเชื้อ HPV – THINPREP PLUS HPV
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
 • การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
 • การตรวจธัยรอยด์ – TSH
 • ตรวจระดับแคลเชี่ยม – CALCIUM
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี HBS AB CHECK UP
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี ANTI HBC IGG
 • ตรวจอุจจาระ – STOOL EXAM
 • ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
 • ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญิง (ESTRADIPL)
 • เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMOGRAM + US)
 • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง / สะโพก)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECHO) (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301