ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)

฿1,600.00฿4,800.00

SKU:: 086

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสังคม (อาคาร LPH120) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 4100


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

ขั้นตอนการรับบริการ (ศูนย์ตรวจสุขภาพประกันสังคม)

รายการตรวจสิทธิประกันสังคม ช่วงอายุ (ปี) ความถี่ในการตรวจ
1) ตรวจคัดกรองการได้ยิน 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง / ปี
2) ตรวจเต้านม 30 – 39 ปี ทุก 3 ปี
40 – 54 ปี ทุกปี
55 ปีขึ้นไป ตามความเสี่ยง / ทุกปี
3) ตรวจตา 40 – 54 ปี 1 ครั้ง
55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 – 2 ปี
4) ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) 18 – 54 ปี 1 ครั้ง
55 – 70 ปี 1 ครั้ง / ปี
5) ตรวจปัสสาวะ (UA) 55 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง / ปี
6) ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) 35 – 45 ปี ทุก 3 ปี
55 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง / ปี
7) ตรวจการทำงานของไต 55 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง / ปี
8) ตรวจไขมันในเลือด (Chol.,HDL) 20 ปีขึ้นไป ทุก 5 ปี
9) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAG) ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 1 ครั้ง
10) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) 30 – 54 ปี ทุก 3 ปี
55 ปีขึ้นไป ตามความเสี่ยง / ทุก 3 ปี
11) ตรวจเลือดในอุจจาระ (FOBT) 50 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง / ปี
12) เอกซเรย์ปอด 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • กรุณายื่นบัตรนัด , กรุณีไม่มีบัตรนัด , สามารถยื่นบัตรประชาชนใหเเจ้าหน้าที่

  • นั่งพัก 10 นาที (รอเจ้าหน้าที่เรียกวัดสัญญาณชีพตามคิว)

  • กรอกข้อมูลในเอกสารแบบขอรับบริการตรวจสุขภาพ

  • นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว (เพื่อรับทราบสิทธิในการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ)

  • เวลา 14.00 – 16.00 น. ฟังผลพร้อมรับผลการตรวจสุขภาพกับแพทย์ (ในกรณีที่ตรวจครบทุกรายการตามสิทธิ)

 

 

แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)

รายการตรวจ : ตรวจ 8 รายการ ราคา
1) FBS : ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
2) HBA1C : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
3) CREATININE : ตรวจการทำงานของไต
4) TRIGLYCERIDE : ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
5) LDL – CHOL : ตรวจไขมันแอลดีแอล
6) ALT : ตรวจการทำงานของตับ
7) ANTI HBS : ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี
8) HBsAg : ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) (อายุ 20 – 29 ปี) (ตรวจ 8 รายการ) (สำหรับคนไทย) 1,600.-
รายการตรวจ : ตรวจ 9 รายการ ราคา
1) FBS : ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
2) HBA1C : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
3) CREATININE : ตรวจการทำงานของไต
4) URINE EXAM : ตรวจปัสสาวะ
5) TRIGLYCERIDE : ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
6) LDL – CHOL : ตรวจไขมันแอลดีแอล
7) URIC ACID : ตรวจระดับยูริค
8) ALT : ตรวจการทำงานของตับ
9) ANTI HBS : ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) (อายุ 30 – 34 ปี) (ตรวจ 9 รายการ) (สำหรับคนไทย) 1,600.-
รายการตรวจ : ตรวจ 12 รายการ ราคา
1) HBA1C : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
2) CREATININE : ตรวจการทำงานของไต
3) URINE EXAM : ตรวจปัสสาวะ
4) TRIGLYCERIDE : ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
5) LDL – CHOL : ตรวจไขมันแอลดีแอล
6) URIC ACID : ตรวจระดับยูริค
7) ALT : ตรวจการทำงานของตับ
8) AFP : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ
9) CEA : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้
10) CA 19 – 9 : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดี
11) TSH : ตรวจไทรอยด์
12) ANTI HBS : ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) (อายุ 35 – 49 ปี) (ตรวจ 12 รายการ) (สำหรับคนไทย) 3,400.-
รายการตรวจ : ตรวจ 9 รายการ ราคา
1) HBA1C : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
2) TRIGLYCERIDE : ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
3) LDL – CHOL : ตรวจไขมันแอลดีแอล
4) AFP : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ
5) CEA : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้
6) PSA : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
7) CA 19 – 9 : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดี
8) LIVER FUNCTION : ตรวจการทำงานของตับ
9) H.PYLORI IGG WITH CIM : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) (อายุ 50 ปีขึ้นไป) (ชาย) (ตรวจ 9 รายการ) (สำหรับคนไทย) 4,000.-
รายการตรวจ : ตรวจ 10 รายการ ราคา
1) HBA1C : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
2) TRIGLYCERIDE : ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
3) LDL – CHOL : ตรวจไขมันแอลดีแอล
4) AFP : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ
5) CEA : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้
6) CA 125 : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
7) CA 153 : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
8) CA 19 – 9 : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดี
9) LIVER FUNCTION : ตรวจการทำงานของตับ
10) H.PYLORI IGG WITH CIM : ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) : อายุ 50 ปีขึ้นไป (หญิง) (ตรวจ 10 รายการ) (สำหรับคนไทย) 4,800.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสังคม (อาคาร LPH120) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 4100