โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ผ่านการติดเชื้อโควิด-19 (LONG COVID)

฿2,300.00฿25,000.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (building 2) floor Gtele.02-530-2556 continue 2010,2020


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Clear

Description

POST COVID-19 CHECKUP

รายการตรวจ : BASIC  ราคา  2,300  บาท

 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน D-DIMER
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

รายการตรวจ : STANDARD  ราคา  4,000  บาท

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย (CRP : HIGH SENS)
 • ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน D-DIMER
 • ตรวจสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเอนไซม์ (TROP-I)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

รายการตรวจ : CARDIAC ADVANCE  ราคา  7,900  บาท

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย (CRP : HIGH SENS)
 • ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน D-DIMER
 • ตรวจสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเอนไซม์ (TROP-I)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

รายการตรวจ : NEURO ADVANCE  ราคา  12,900  บาท

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน D-DIMER
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI BRAIN)

รายการตรวจ : ULTIMATE  ราคา  25,000  บาท

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย (CRP : HIGH SENS)
 • ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน D-DIMER
 • ตรวจสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเอนไซม์ (TROP-I)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI BRAIN)
 • ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก (CT-CHEST)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (building 2) floor Gtele.02-530-2556 continue 2010,2020