แพ็กเกจตรวจสุขภาก่อนแต่งงาน

฿2,700.00฿5,400.00

SKU:: 050

หมดเขต 30 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Clear

Description

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับผู้หญิง (รายการตรวจ 12 รายการ) ราคา  3,000  บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
 • ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
 • ตรวจหมู่เลือด ( Blood Group)
 • ตรวจหมูเลือดพิเศษ (Rh)
 • ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อกัดเยอรมัน (Rubella lgG)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check Up Report)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับผู้ชาย (รายการตรวจ 11 รายการ) ราคา  2,700  บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
 • ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
 • ตรวจหมู่เลือด ( Blood Group)
 • ตรวจหมูเลือดพิเศษ (Rh)
 • ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check Up Report)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับคู่ชาย / หญิง  ราคา  5,400  บาท


หมดเขต 30 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301