แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา BASIC

฿1,500.00

SKU:: 007

หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 floor 4 tele : 02-530-2556 continue 2440,2441


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

ดวงตาสุขภาพดี เริ่มที่การตรวจเช็คทุกปี

– เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตรวจสุขภาพตา (Comprehensive Eye Exam) จึงมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าก่อนตรวจสุขภาพอื่นๆ ในการตรวจสุขภาพตาผู้รับการตรวจจะได้รับการประเมินเรื่องการมองเห็น การตรวจวินิจฉัยถึงโรคตาที่พบได้บ่อย ประเมินดูจอประสาทตา เส้นประสาทตา รวมถึงเส้นเลือดเล็กๆในตา ซึ่งอาจสามารถบ่งบอกถึงโรคทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ด้วย

แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพตา   (ราคา   1,500   บาท)

รายการตรวจ

1) ต้อหิน

2) ต้อกระจกโรคจอตา

ผู้ที่ควรตรวจเช็คสายตาด้วยโปรแกรมนี้

1) กลุ่มอายุที่มากกว่า 40 ปี

2) มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน

3) มีอาการผิดปกติทางสายตา

4) เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน

*ราคานี้รวมการตรวจระดับสายตา ความดันลูกตา ค่าสายตา ต้อกระจก ต้อหิน จอตา และค่าจักษุแพทย์*


หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิกอาคาร 2 ชั้น 4 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441