ผ่าตัดเลสิค (LASIK)

฿22,000.00฿38,000.00

SKU:: 06

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2450,2451


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

เลสิค คืออะไร ?

 • LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ

มีเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด 2 อย่าง คือ

 • เครื่องแยกชั้นกระจกตา (Femtosecond , Microkeratome)

 • เครื่องเอ็กไซเบอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) (เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็นที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 193 นาโนเมตร ซึ่งจะทำปฏิกิริยาหับพื้นที่ผิวสัมผัส ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อใกล้เคียง เลเซอร์นี้ใช้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมาะสมเพื่อให้แสงที่ผ่านเข้าตาสามารถโฟกัสได้ดีที่จอประสามตา)

การผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตา

 • RELE X SMILE (เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น และสายตาเอียงด้วงแสงเลเซอร์)

 • BLADELESS FEMTOLASIK (เป็นการต่าตัดแก้ไขสายตาโดยใช้เครื่องเลเซอร์ความถี่สูง Femtosecond laser ยิงแยกชั้นกระจกตาและแก้ไขสายตาด้วยเครื่อง Excimer Laser ทำการปิดฝากระจกตาโดยต้องเย็บแผล วิธีนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาได้อย่างเรียบเนียน)

 • PRK (PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY) (เป็นวิธีการรักษาที่พัฒนามาก่อน LASIK และยังคงทำในปัจจุบัน ผลข้างเคียงน้อย การผ่าตัดจะใช้เครื่องมือขูดที่ผิวกระจกตาออก หลังจากนั้นจะทำการยิงเลเซอร์ เพื่อแก้ไขสายตา)

ผู้ที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีระยะสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี

 • Not during pregnancy or breastfeeding.

 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช้น ตาแห้งอย่างรุนแรง , กระจกตาย้วย หรือมีความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ

 • ไม่มีโรคที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิคุ้มกัยบกพร่อง , โรค SLE , โรค Herpes

 • ควรหยุดใช้ยารักษาสิวกลุ่ม lsotretinoin อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันตรวจ

 • มีสายต่ไม่เกินขีดจำกัดที่จะสามารถทำเลสิคได้

 

แพ็กเกจ : ผ่าตัดเลสิค (Lasik)

รายการตรวจ (ลูกค้าทั่วไป) ราคา
1) เลสิค : 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 27,000.-
2) เลสิค : 2 ข้าง (สำหรับคนไทย) 38,000.-
3) TRANS PRK : 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 27,000.-
4) TRANS PRK : 2 ข้าง (สำหรับคนไทย) 38,000.-
5) PRK : 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 22,000.-
6) PRK : 2 ข้าง (สำหรับคนไทย) 35,000.-

ผ่อนนาน 0 % (10 เดือน) ธนาคารที่ผ่อนชำระ ด้งนี้

ผ่อนนาน 0 % (10 เดือน) ธนาคารที่ผ่อนชำระ
1) บัตรเครดิตธนาคารธนาชาต
2) บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
3) บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC)
4) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเพท

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2450,2451