แพ็กเกจกายภาพบำบัด

฿3,500.00

SKU:: N/A

Expires 30 June 2022

For more details, please contact
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 3 ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3420,3421

 


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Clear

Description

เครื่องอัตราซาวน์นำทางการฉีด
1.เทคโนโลยีความสามารถในการวินิจฉัยโรค ระหว่างหลังการฉีดยา
2.เพิ่มความแม่นยำในการฉีดยาให้ตรงจุด
3.ลดความเสี่ยงในการเกิดเส้นประสาทบาดเจ็บจากการฉีดยา

แพ็กเกจฉีดยาด้วยเครื่องอัลตราซาวน์นำทางการฉีดยา
รายการตรวจ
1.MSK GLUCOSE ราคา 3,500 บาท
2.MSK STEROID   ราคา 3,500 บาท

Note
– ราคาค่าอพทย์,ค่ายา,เวชภัณฑ์ และค่าบริการทาง โรงพยาบาล
– กรณีใช้รายการเหนือแแพ็กเกจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Expires 30 June 2022

For more details, please contact
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 3 ชั้น 4
โทร.02-530-2556 ต่อ 3420,3421