ระบบนัดหมายแพทย์

กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน

  หมายเหตุ
         1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง
         2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
          3. การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน
          4. กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณาโทร 02-530-2556 หรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์