โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ อาคาร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ อาคาร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว

  • พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว แลอาคารโรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว

    • วันนี้ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 11.29 น. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัทโรงงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นประธาน ในพิธิวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และอาคารโรงพยาลบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโรงพยาบาลลาดพร้าว ได้เข้าร่วมในพิธี

    #โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม

    #โรงพยาบาลลาดพร้าว