กิจกรรมการแสดงวันครบรอบ 19 ปี Anniversary โรงพยาบาลลาดพร้าว ปี 2566

  • กิจกรรมการแสดงวันครบรอบ 19 ปี Anniversary โรงพยาบาลลาดพร้าว ปี 2566

  • กิจกรรมการแสดงวันครบรอบ 19 ปี (Anniversary) โรงพยาบาลลาดพร้าว ปี 2566

    เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก ในเครือโรงพยาบาลลาดพร้าว วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2566 โรงพยาบาลลาดพร้าว และมูลนิธิลาดพร้าว ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน