การแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

  • การแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

  • การแข่งขัน “มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว โบว์ลิ่งการกุศล” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

            ได้รับเกียรติ โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานในพิธีจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด สาขารัชดา ชั้น 4