โรงพยาบาลลาดพร้าว และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วังขนายทายิการาม

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วังขนายทายิการาม

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

           โรงพยาบาลลาดพร้าว(LPH)ร่วมกับโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LBS),ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย(AMARC),ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย(ABMC),ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเซีย(AMLC) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะสงฆ์ ณ วัดวังขนายทายิการาม และปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญเจริญสุขตลอดไป เทอญ