ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.

  • ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.

  • ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ

            ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมอาคาร 3 โรงพยาบาลลาดพร้าว โดยพระอุดมประชาทร(ท่านเจ้าอลงกต) จากวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี แบ่งปันสิ่งของ…ให้ท้องน้องอิ่ม หยิบยื่นสิ่งดีดีให้กันและกัน(เปิดรับบริจาคมีรายการดังนี้) – ข้าวสารอาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – ข้าวของเครื่องใช้ – แป้ง – สบู่ – ผ้าเช็ดตัว – สำลี – แพมเพิร์ส – อุปกรณ์การรักษาพยาบาล – ยารักษาโรคอื่นๆ ขออนุโมทนา และขอบคุณท่านผู้ใจบุญมา ณ ที่นี้