หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

  • หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

  • หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

    ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 16.00 น. โอกาสนี้มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ได้จัดเตรียม ทีมแพทย์ นำโดย นพ.สนธยา เสริมศิริวัฒน์ ทีมพยาบาล และรถพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่มาร่วมในงานวันนี้

    หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์

    หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์