มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ออกหน่วยทีมพยาบาล และรถฉุกเฉิน

  • มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ออกหน่วยทีมพยาบาล และรถฉุกเฉิน

  • มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ออกหน่วยทีมพยาบาล และรถฉุกเฉิน

    เพื่อให้บริการผู้ที่มาร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จัดโดยสำนักงานเขตวังทองหลาง, สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม