จักษุแพทย์ออกหน่วย ตรวจเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกและต้อหิน

  • จักษุแพทย์ออกหน่วย ตรวจเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกและต้อหิน

  • จักษุแพทย์ออกหน่วย ตรวจเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกและต้อหิน

    แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองจอตา ในผู้ป่วยเบาหวานทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือในการตรวจอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง ที่ไม่สามารถตรวจโดยเครื่องมือดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องตรวจโดยจักษุแพทย์

    โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี นำโดยแพทย์หญิงสุจินตนา ตันฑเทอดธรรม ออกหน่วยตรวจสุขภาพจอตาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจต้อกระจ และต้อหิน จำนวน 100 คน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562