โรคหัวใจกับผู้สูงวัย

 • โรคหัวใจกับผู้สูงวัย

 • ทำไมเราจึงต้องให้ความสนใจกับโรคหัวใจ

  • เมื่อมองดูถึงสาเหตุการเสียชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อกัน ทางสื่อโรคที่สำคัญ 3 โรคพื้นฐาน คือ เบาหวาน , ความดันสูง , ไขมันสูง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจส่วนใหญ่
  • หากเป็นโรคหัวใจแล้วอาจถึงแกชีวิตได้ ฉนั้นจึงต้องดูแลเป็นพิเศษ

  อายุเท่าไหนจึงเรียกว่าผู้สูงวัย

  • อายุ 60 – 65 ปี

  โรคหัวใจในผู้สูงวัยต่างจากคนทั่วไปอย่างไร

  • คนสูงอายุมักมีความเสื่อมถอยของหลายอวัยวะ และเป็นการสะสมของโรคต่าง ๆ ทุกโรคที่เราควบคุมไม่ดีมาแต่ต้นทำให้อาการหนักกว่า มีโรคร่วมเยอะ
  • จึงทำให้รักษายากขึ้นรักษาโรคหนึ่งอาจไปกระทบกับอีกโรคหนึ่งได้ และการรักษาช้าที่ปลายทางของชีวิตมักได้ผลไม่ดีเท่าคนอายุน้อย หรือเพิ่งเป็นมาไม่นาน

  โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงวัยมีโรคอะไรบ้าง?

  • 4 โรคหลัก คือ โรคหัวใจขาดเลือด , ลิ้นหัวใจ , หัวใจเต้นผิดจังหวะ​ , หัวใจล้มเหลว , ความดันสูง , เบาหวาน , ไขมัน เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้เป็นต้นตอทำให้เกิดโรค รวมถึงความเสื่อมสภาพของร่างกาย

  อาการอย่างไรที่ควรมาตรวจ

  • มีอาการเหนื่อย
  • มีอาการแน่นหน้าอก
  • มีอาการใจสั่น
  • มีอาการหน้ามืดหมดสติ
  • มีอาการบวม

  โรงพยาบาลมีการตรวจอะไรให้รู้ว่าเป็นโรคหัวใจ

  • สอบถมประวัติ
  • การตรวจร่างกาย
  • การทำหัตถการแบบพื้นฐาน ECG : Echo est imt abi lab จนถึงแบบพิเศษ Cag cta mri
  • หัวใจล้มเหลว

  การป้องกัน และการดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ 5 ข้อ ดังนี้

  1. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง    : หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม , หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมัน , หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มหวาน , หลีกเลี่ยงอาหารหมัก ดอง , หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มสุรา เป็นต้น
   อาหารที่สามารถทานได้ : เน้นทานผัก , ผลไม้ไม่หวาน , ถั่ว , เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน , ปลา เป็นต้น
  2. ยาต้องทานต่อเนื่องต้องรู้ว่าอะไร รักษาโรคอะไร ยาตัวใดรักษาอาการได้ หากจำชื่อยาไม้ควรถ่ายรูปไว้
  3. ออกห่างจากบุหรี่ เลิกบุหรี่ ประมาณ 2 ปี จะเป็นผลดีต่อหัวใจ , เลิกบุหรี่ ประมาณ 15 ปี อัตราความเสี่ยงเท่ากับคนปกติ , สารเสพติด , ยาแก้ปวด , คนป่วย โรคที่ป้องกันได้ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
  4. ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น เดิน , วิ่ง , โยคะ , ยืดเหยียดขา , แกว่งแขน , ขอให้มีการเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง นอนก็สามารถยกขาไปด้วยได้
  5. ควรนอนให้พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 7 ชั่วโมง หรือ 6-10 ชั่วโมง

  ใครควรมาตรวจสุขภาพหัวใจบ้างนอกจากผู้สูงวัย

  • ทุกช่วงอายุและ อายุ 30 – 35 ปี ควรตรวจก่อน ดูแลตั้งแต่ต้นให้ดีจะทำให้อายุยืนยาว สุดท้ายแล้วการปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น
  • ออกกำลังกายมากขึ้น
  • การรับประทานอาหารเลือกทานสิ่งที่ดีมีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้น
  • รับประทานยาตามแพทย์สั่งมากขึ้น ไม่ควรขาดยา ควรรับประทานยาให้สม่ำเสมอ และตรงเวลาออกห่างจากสิ่งที่ทำให้เราเสียสุขภาพ
  • อารมณ์แจ่มใส และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะหากตรวจพบก่อนจะได้รักษาทัน

  โดย นพ.ปกรณ์ โลห์เลขา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ และหลอดเลือด
  ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

   


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  • ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110