โรคตาแดง

 • โรคตาแดง

 • อาการตาแดง

  • เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เลือดออกใต้เยื่อบุตา กระจกตาติดเชื้อ ม่านตาอักเสบ เยื่อบุตาขาวอักเสบจากภูมิแพ้ ต้อลม หรือต้อเนื้อ ต้อหินเฉียบพลัน เป็นต้น

  โรคตา คือ โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่พบได้บ่อย คือ

  1.โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส

  • ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการตาแดงแบบเฉียบพลัน ร่วมกับอาการ เคืองตา น้ำตาไหล มีขี้ตาสีขาว หรือใสเล็น้อย
  • มีอาการตาบวม ต่อมน้ำเหลือง บริเวณหน้าใบหูโต และเจ็บร่วมด้วย หรืออาการพร้อมกับอาการหวัด และกาติดเชื้อไวรัสมักจะลามไปที่ตาอีกข้างได้
  • ตาที่สองจะมีอาการภายหลัง ตาข้างแรก 2-3 วัน หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการนาน 10-14 วัน
  • อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อลุกลามไปที่กระจกตาดำ ทำให้มีอาการตามัวลง มีอาการเคืองตามากขึ้นได้
  • การระบาดของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตาแดงมักเกิดในช่วงฤดูฝน
  • โรคนี้ติดต่อเข้าสู้ดวงตาผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น ขี้ตา น้ำตา การไอจาม หรือ ผ่านตัวกลางอย่างแมลง และของใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
  • มีระยะพักตัวก่อนจะแสดง อาการ 1-2 วัน และผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์

  2.โรคตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย

  • ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการตาแดง ร่วมกับมีขี้ตาสีขามขุ่นหรือเขียว
  • มักลืมตาลำบากหลังตื่นนอนจากขี้ตาที่เป็นก้อนแข็งที่ขนตา อาจมีอาการเคืองตา
  • อาจทำให้น้ำตาไหล ตาบวม แต่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโต
  • ผู้ป่วยจะมีอาการไม่เกิน 7 วัน โดยอาการตาแดงจะเริ่มดีขึ้นหลังได้รับการรักษา 2 – 3 วัน
  • เชื้อแบคทีเรียสามารถพบได้ทั้งปี โดยการติดต่อเข้าสู่ดวงตาผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น ขีตา หรือน้ำตา เหมือนเชื้อไวรัส

  การรักษา

  • ใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยยาปฏิชีวนะ ชนิดหยอดตา และอาจใช้ยาป้ายตาก่อนนอน
  • ให้ยารักษาตามอาการ การปฏิบัติตัว และป้องกันเหมือนโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส และอย่างที่กล่าวข้างต้น ว่าอาการตาแดงอาจเกิดจากสาเหตุอื่น นอกจากโรคตาแดง หรือโรคเยื่อบุตาขาวอักเสบติดเชื้อ ซึ่งบางโรคมีผลกับการมองเห็นในระยะยาวได้
  • ผู้ป่วยที่มีอาการตาแดงจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ โดยเฉพาะถ้ามีอาการตามัว ปวดตารุนแรง หรือเป็นซ้ำหลายครั้ง

  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  • ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้นโทร : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441