6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็กนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน มีผลวการวิจัยถึงภูมคุ้มกันว่าสามารถป้องกัน โรคได้ดี และมีความปลอดภัย

  1) โรคคอตีบ คือ เกิดจากเชื้อแบททีเรียที่สร้างพิษ ติดต่อโดยการไอ จาม พิษของเชื้อคอตีบทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอ และจมูก มีอาการอักเสบในคออย่างรุนแรงจนอาจทำให้หายใจไม่ได้ ผู้ที่ติดเชื้ออาจเสียชีวิตจาการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน หรือกล้ามเนื้อถูกทำลายจากพิษของเชื้อ

  2) โรคบาดทยัก คือ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลเชื้อจะออกสารพิษมา ทำลายระบบประสาท โดยเฉพาะทารกแรกเกิดทำให้มีอาการชักกระตุกทั่วร่างกาย และเกร็งบริเวณขากรรไกร และคออาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษา

  3) โรคโปลิโอ คือ เกิดจากเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหาร หรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อทำให้ประสาทส่วนไขสันหลังที่บังคับการทำงานของกล้ามเนื้อเสีย แขน ขา พิการ หากรุนแรงอาจทำลายประสาทกล้ามเนื้อที่บังคับการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก และเสียชีวิตได้

  4) โรคตับอักเสบบี คือ เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อทางเลือด น้ำลายสารคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารก ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด

  5) โรคไอกรน คือ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจมีลักษณะพิเศษ คือไอเป็นชุด ๆ และเมื่อหยุดไปจะหายใจดังเหมือนเสียงหอบ อาการไออาจนานเป็นเดือน รุนแรงมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า ปี ในรายที่เป็นมากอาจทำให้ หยุดหายใจ หรือเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากมีอาการอาเจียน

  6) โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากโรคฮิบ คือ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด ไอจาม มักเกิดในเด็กเล็ก 2 เดือน ถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ข้ออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ

  เรียบเรียงโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2200,2201