ความรู้ : 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • ความรู้ : 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็กนี้สามารถป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีนมีผลการวิจัยถึงภูมิคุ้มกันว่าสามารถป้องกันได้ และมีความปลอดภัย

  1)โรคคอตีบ คือ โรคร้ายที่ผู้ใหญ่ก็เป็นได้อันตรายถึงชีวิต

  • อาการ
   • มีอาการไข้ต่ำๆ อาการคล้ายหวัดในระยะแรก
   • มีอาการเบื่ออาหาร
   • มีอาการไอเสียงดังก้อง
   • มีอาการเจ็บคอ
   • อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่ตคอโต
   • มีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล , ช่องคอ , โพรงจมูก , กล่องเสียง
   • หากมีอาการรุนแรงจะเกิดการตีบตันของทางเดินหายใจทำให้หายใจล้มเหลว และเสียชีวิต
  • การรักษา
   • หากพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
   • แพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะให้รับประทานนาน 14 วัน ซึ่งสามารถหยุดการแพร่เชื้อโรคได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเริ่มให้ยา
   • บางรายอาจได้รับยาทำลายพิษของเชื้อโรคคอตีบร่วมด้วย
   • ในผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจต้องเจาะคอ เพื่อช่วยหายใจ
  • การป้องกัน
   • ในเด็กเล็กต้องให้วัคซีนโรคคอตีบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2 , 4 , 6 และ 18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งเมื่อ 4 ขวบ
   • ผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
   • โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการมาพบแพทย์ ห้ามชื้อยารับประทานเอง เพราะอาจไม่ตรงกับเชื้อโรค และอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น

  2)โรคบาดทะยัก คือ เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในดิน หรือสถานที่ และสิ่งของสกปรกเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล

  • การรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
   • แผลสดที่ไม่สะอาด
   • แผลจากตะปูตำ , เข็มตำ , กิ่งไม้ตำ หรือของมีคมบาด
   • แผลเรื้อรังที่มีเนื้อตาย หรือแผลลลึกที่ออกซิเจนเข้าไม่ถึง ได้แก่ แผลเบาหวาน , หูชั้นกลางอักเสบ
   • แผลไฟไหม้
   • ถูกสัตว์กัด เช่น สุนัข , แมว , ค้างควา , หนู
   • เข้าผ่านทางสายสะดือ
  • การป้องกัน
   • ฉีดวัคซีนตามกำหนดทุก 10 ปี
   • ทำความสะอาดแผลให้สะอาด
   • ปิดผ้าก๊อซที่แผลให้สะอาด
   • เปลี่ยนผ้าพันแผลวันละครั้ง หรือเมื่อปนเปื้อนมาก
   • ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
  • อาการ
   • มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งทั่วร่างกาย
   • มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
   • มีอาการกล้ามเนื้อกระตุก
   • มีอาการกลืนน้ำลายลำบาก
   • มีอาการปวดกราม
   • มีอาการปวดศีรษะ
   • มีอาการไข้
   • มีอาการความดันโลหิตสูง
   • มีอาการหัวใจเ้นเร็ว

  3)โรคโปลิโอ คือ เกิดจากการติดเชื้อ (Poliovirus) เด็กไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามกำหนด เป็นแล้วยังไม่มียารักษาให้หายขาด

  • อาการ
   • ทำให้เกิดอาการอักเสบของไขสันหลังอัมพาต และอาจเสียชีวิต
  • อาการการติดต่อ
   • เป็นการติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อ
  • วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคโปลิโอ
   • ผู้ปกครองควรพาบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนตามกำหนด
   • แนะนำให้เด็กทุกคนต้องรับวัคซีนในช่วงอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน และ 4 ปี

  4)โรคตับอักเสบบี คือ เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อทางเลือด , น้ำลาย , สารคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารกไวรัสตับอักเสบบี

  • การติดต่อ
   • สัมผัสเลือด หรืสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
   • การใช้เข็มฉีดยา หรือเข็มเจาะสักร่วมกัน
   • ติดต่อจากแม่สู่ลูก และการมีเพศสัมพันธ์
  • อาการ
   • มีอาการอ่อนเพลีย
   • มีอาการเบื่ออาหาร
   • มีอาการคลื่นไส้
   • มีอาการอาเจียน
   • มีอาการจุกแน่นชายโครงขวา
   • มีอาการปัสสาวะเข้ม
   • มีอาการตาเหลือง
  • การป้องกัน
   • ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี
   • ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
   • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
   • เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นสาเหตุของตับอักเสบ (ทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในอนาคต)

  5)โรคไอกรน คือ การติดต่อโดยการไอ , จาม โดยตรงพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือทารกตั้งแต่เดือนแรก

  • อาการ
   • มีอาการคล้ายเป็นกวัดไอแห้งๆ ยาวนาน กว่า 10 วัน
   • มีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง
   • มีอาการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวู้บ
   • มีอาการตาแดง
   • มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้
  • การรักษา
   • การพักผ่อนให้เพียงพอ , ดื่มน้ำอุ่น
   • สวมหน้ากากอนามัย เมื่อเวลาไอ หรือจาม
   • หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
   • หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอมากขึ้น เช่น การออกแรง , ฝุ่นละออง ฯ
   • หากไอ หรือมีอาการติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือไม่ติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์
  • การป้องกัน
   • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง
   • ครั้งที่ 1 (เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน)
   • ครั้งที่ 2 (เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน)
   • ครั้งที่ 3 (เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน)
   • ครั้งที่ 4 (เริ่มเมื่ออายุ 18 เดือน)
   • ครั้งที่ 5 (ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี)

  6)โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากโรคฮิบ คือ เกิดจากเชื้อแบททีเรียติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด เช่น การไอ , การจาม เป็นต้น

  • การฉีดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องฉีด
   • วัคซีนป้องกันคอตีบ
   • วัคซีนป้องกันไอกรน
   • วัคซีนป้องกันเชื้อบาดทะยัก
   • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
  • รู้จักกัลเชื้อฮิบ (HIB)
   • HIB (Haemo- philus influenzaetype B) เป็นเชื้อแบคที่เรีย
   • ติดต่อง่าย โดยการสัมผัส
   • ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น มีอาการปวด , มีอาการบวม , มีอาการกล่องเสียงอักเสบ , ผิวหนังอังเสบ , ข้ออักเสบ และโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ
   • เกิดกับเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ
  • อาการ
   • อาการจะออกภายใน 3-4 ชั่วโมง จนถึง 2 วัน
   • เป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดรุนแรง
   • เป็นไข้หงุดหงิด , งอแง
   • เมื่อเชื้อมาถึงประสาทส่วนกลางจะมีอาการปวดศีรษะ , มีอาการชัก , มีอาการคอแข็ง , มีอาการกระหม่องโป่ง
   • ในเด็กเล็กมีอันตรายถึงชีวิต
  • กรณีที่เด็กรอกดชีวิต (ในบางรายเด็กรอดชีวิตอาจจะมีอาการ)
   • มีอาการชักเรื้อรัง
   • มีอาการหูหนวก
   • มีอาการตาบอด
   • มีอาการอัมพาด
   • มีอาการปัญญาอ่อน
  • วิธีป้องกัน
   • ฉีดวัคซีนป้องกันได้ 100%
   • ฉีดตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
   • ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
   • ฉีดตั้งแต่อายุ 2 เดือน , 4 เดือน , 6 เดือน เป็นต้น
  • อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน
   • มีอาการบวด , บวม , แดง
   • มีอาการไข้สูง
   • มีอาการผื่นคัน
   • มีอาการหงุดหงิดง่าย

  เรียบเรียง โดย ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา


  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 2200,2201