6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

  1. โรคคอตีบ
  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างพิษ ติดต่อโดยการไอจามรดกัน พิษของเชื้อคอตีบทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอและจมูก มีการอักเสบในคออย่างรุนแรงจนอาจทำให้หายใจไม่ได้ ผู้ที่ติดเชื้ออาจเสียชีวิตจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน หรือกล้ามเนื้อถูกทำลายจากพิษของเชื้อ
  2. โรคบาดทะยัก
  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรง เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลเชื้อจะออกสารพิษออกมาทำลายระบบประสาทโดยเฉพาะทารกแรกเกิดทำให้มีอาการชักกระตุกทั่วร่างกายและเกร็งบริเวฯขากรรไกรและคอ อาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษา
  3. โรคโปลิโอ
  เกิดจากเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ ทำให้ประสาทส่วนไขสันหลังที่บังคับการทำงานของกล้ามเนื้อเสีย แขน ขา พิการ หากรุนแรงอาจทำลายประสาทกล้ามเนื้อที่บังคับการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้
  4. โรคตับอักเสบบี
  เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อทางเลือด น้ำลายสิ่งคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารก ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด
  5. โรคไอกรน
  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป้นดรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจมีลักษณะพิเศษคือไอเป็นชุดๆ และเมื่อหยุดไปจะหายใจดังเหมือนเสียงหอน อาการไออาจนานเป็นเดือน รุนแรงมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในรายที่เป็นมากอาจหยุดหายใจหรือเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากมีอาการอาเจียน
  6. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด ไอจมรดกัน มักเกิดในเด็กเล็ก 2 เดือน ถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ข้ออักเสบและหูชั้นกลางอักเสบ

          6 โรคสำคัญในเด็กเล็กนี้ สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน มีผลการวิจัยถึงภูมิคุ้มกันว่าสามารถป้องกันโรคได้ดี และมีความปลอดภัย

  เรียบเรียงโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา