โรคนิวโมคอคคัส

 • โรคนิวโมคอคคัส

 • โรคนิวโมคอคคัส

  นิวโมคอคคัส สาเหตุของโรคอันตรายในเด็ก

  1) ทุก 20 วินาที จะมีเด็กที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม

  2) 1 ใน 4 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคไอพีดี ชนิดเยื้อหุ้มสมองอักเสบบีมีโอกาสเสียชีวิต

  3) เชื้อนิวโมคอคคัส มีมากมายหลายสายพันธุ์

  4) องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวมและไอพีดี จากเชื้อนิวโมคอคคัส

  เชื้อนิวโมคอคคัส คืออะไร ?

  1) เชื้อนิวโมคอคคัส คือ เชื้อแบททีเรียชนิดหนึ่ง มีมากมายหลายสายพันธุ์ และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่อันตรายทั้งปอดบวม ไอพีดี และหูชั้นกลางอักเสบ

  2) พบเชื้อโรคได้ในโพรงจมูกของคนทั่วไป แพร่กระจายสู่กันได้ง่าย เพียงแค่การไอ หรือจาม

  3) ในประเทศไทยพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัส  13 สายพันธุ์ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไอพีดีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และในเด็กวัยนี้ยังพบโรคไอพีดีจากสายพันธุ์ 19A  เพิ่มขึ้น

  4) เชื้อร้ายที่ดื้อยา และคร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เกือบ 1 ล้าน คน ทุกปี (พบมากในประเทศกำลังพัฒนา)

  เชื้อนิวโมคอคคัส รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเชื้อดื้อยา

  1) ปัจจุบัน พบว่าปัญหาการดื้อหาต่อยาปฏิชีวนะนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้น หรือไม่ได้ใช้ตามที่แพทย์สั่ง

  2) ซึ่งพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัส บางสายพันธุ์ อาทิ สายพันธุ์  19A  เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่พบ ปัญหาการดื้อยาสูง ทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2200,2201