โรคนิวโมคอคคัส

 • โรคนิวโมคอคคัส

 •  

  โรคนิวโมคอคคัส
  นิวโมคอคคัส สาเหตุของโรคอันตรายในเด็ก

  • ทุก 20 วินาที จะมีเด็กที่้สียชีวิตด้วยโรคปอดบวม
  • 1 ใน 4 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคไอพีดี ชนิดเยื้อหุ้มสมองอักเสบบีมีโอกาสเสียชีวิต
  • เชื้อนิวโมคอคคัส มีมากมายหลายสายพันธุ์
  • องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวมและไอพีดี จากเชื้อนิวโมคอคคัส

  เชื้อนิวโมคอคคัส คือออะไร ?

  • เชื้อนิวโมคอคคัส คือ เชื้อแบททีเรียชนิดหนึ่ง มีมากมายหลายสายพันธุ์ และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่อันตรายทั้งปอดบวม ไอพีดี และหูชั้นกลางอักเสบ
  • พบเชื้อโรคได้ในโพรงจมูกของคนทั่วไป แพร่กระจายสู่กันได้ง่าย เพียงแค่การไอ หรือจาม
  • ในประเทศไทยพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัส  13 สายพันธุ์ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไอพีดีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และในเด็กวัยนี้ยังพบโรคไอพีดีจากสายพันธุ์ 19A  เพิ่มขึ้น
  • เชื้อร้ายที่ดื้อยา และคร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เกือบ 1 ล้าน คน ทุกปี (พบมากในประเทศกำลังพัฒนา)

  เชื้อนิวโมคอคคัส รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเชื้อดื้อยา

  • ปัจจุบัน พบว่าปัญหาการดื้อหาต่อยาปฏิชีวนะนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้น หรือไม่ได้ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
  • ซึ่งพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัส บางสายพันธุ์ อาทื สายพันธุ์  19A  เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่พบ ปัญหาการดื้อยาสูง ทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล

  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2200,2201