การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

 • การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

 • การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

  1) เป็นการรักษาสายตาที่ปลอดภัย และได้รับความนิยมมาก่อนวิธีเลสิค

  2) เนื่องจากใช้เวลานานกว่าในการสมานแผล มีความระคายเคืองตามหลังทำมากกว่าจึงทำให้ได้รับความนิยมเท่าวิธีเลสิค อย่างไรก็ตามวิธี PRKมีข้อดี คือ ไม่มีความเสี่ยงอันเกิดจากการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค และยังคงความแข็งแรงของกระจกตาเหมือนเดิม พบภาวะแห้งหลังทำน้อย อีกทั้งยังเหมาะสมกับ ผู้ที่มีความจำเป็นที่วิชาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน เป็นต้น

  PRK (Photorefractive Keratectomy) ?

  – เป็นวิธีพื้นฐาน และง่ายที่สุดในการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) ด้วย Excimer Laser โดยการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุด (Epithelium) ออกไปก่อนที่จะใช้เลเซอร์ปรับแต่งเนื้อเยื้อกระจกตาด้านนอกให้ได้ความโค้งที่ต้องการ เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นวิธีการรักษาสายตาอย่างถาวร

  บุคคลที่เหมาะจะทำ PRK

  1) ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายยาวโดยกำหนด และสายตาเอียง เป็นต้น

  2) PRKเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่เหมาะสมกับวิธีการทำเลสิค เนื่องจากมีปัญหาทางกายภาพของดวงตา เช่น กระจกตาบาง กระจกตาถลอกง่ายมีอาการตาแห้งกว่าปกติ ความโค้งกระจกตาไม่เหมาะสมสำหรับการแยกชั้นกระจกตา ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคต้อหิน ซึ่งบางรายได้รับการพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหินแล้วว่าสามารถรับการรักษาสายตาอย่าถาวร

  การตรวจก่อนทำ PRK

  1) แพทย์จะทำการวัดสายตาโดยละเอียดรวมถึงการวัดสายตาในสภาพที่ม่านตาขยายตัว ด้วยยาหยอดขยายม่านตา

  2) วัดความโค้งของกระจกตาและความหนาของกระจกตาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

  3) แพทย์จะทำการตรวจสภาพตาโดยละเอียด รวมถึงการตรวจสุขภาพกระจกตาและจอประสาทตานำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวินิจฉัย และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการรักษา

  4) ผู้เข้ารับการตรวจที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคแลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอย่างน้อย วัน

  5) แพทย์จะทำการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกออกก่อน จากนั้นจึงใช้ Excimer Laser ซึ่งทางโรงพยาบาลลาดพร้าวให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องเสเซอร์ที่สามารถวิเคราะห์คลื่นแสงในตา Wavefront analysis เป็นเลเซอร์ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นในระดับอัลตร้าไวโอเลต และเป็นแสงเลเซอร์แบบเย็นจะทำปฏิกิริยาเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้นไม่กระจายไปด้านข้าง หรือทะลุผ่านเข้าไปภายในลูกตาแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้สำหรับปรับแต่งความโค้งของกระจกตาจนได้ความโค้งที่ต้องการตามด้วยการใส่คอนแทคส์ปิดแผลไว้ เพื่อลดอาการระคายเคืองหลังทำอีกทั้งคอนแทคเลนส์นี้ยังช่วยให้แผลปิดและหายเร็วขึ้น ซึ่งในขั้นตอนการรักษานี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยทั่วไปแผลจะปิดสนิทในเวลาประมาณ 4-7วัน ขึ้นกับแต่ละบุคคล เมื่อแผลปิดแล้วแพทย์จะเป็นผู้ถอดคอนแทคเลนส์ออกให้

  ข้อดีของการทำ PRK

  1) เป็นวิธีรักษาที่คงความแข็งแรง และสมบูรณ์ของกระจกตาเหมือนเดิม

  2) ไม่มีรอยแยกของชั้นกระจกตา ช่วยเพิ่มโอกาศในอาชีพการงาน

  3) ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ได้มาตรฐานให้แก่บางบุคคลที่สภาพตาไม่เหมาะสำหรับการทำเลสิค

  4) เป็นการรักษาสายตาแบบถาวร

  5) ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่หยอดยาชา และไม่มีการเย็บแผล

  6) พบปัญหาตาแห้งหลังทำน้อยกว่าวิธีเลสิค

  7) กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด

  PRK กับการเพิ่มคุณภาพชีวิต

  1) เปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์

  2) เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น เสริมสร้างบุคลิกภาพ

  3) เพิ่มความสะดวกสบายในกาดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่น หรือคอนแทคเลนส์


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิกอาคาร 2 ชั้น 4 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441