การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจ RT-PCR

  • การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจ RT-PCR

  • การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจ RT-PCR
    รู้ผลใน 24 ชั่วโมง สามารถเข้ารับบริการใช้ได้กับทุกสิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
    และกรณีที่ตรวจแล้ว หากผล ATK เป็นบวก ท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ใน
    LADPRAO HOSPITEL

    ติดต่อศูนย์ประสานงานโควิด โทร.09 5054 4234, 09 9342 3099, 06 3439 8458 ค่ะ