5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • 5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • โรคไข้หวัดใหญ่

  – ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ Influenza virus เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เช่น จมูก คอ หลอดลม และปอด เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปวดบวม

  – ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกล้ามเนื้อมาก จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ

  – อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผู้ที่มี อายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ , โรคปอด , โรคตับ , โรคไต , เป็นต้น

  – การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด

  – สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน ลดการหยุดงาน หรือหยุดเรียน

  อาการติดต่อ : เชื้อนี้ติดต่อได้ง่ายโดยทางเดินหายใจ วิธีอาการติดต่อ ได้แก่

  – ติดต่อโดยการไอ หรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตา และปาก

  – สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำ ผ้า หรือการจูบ

  – สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

  อาการของโรค : อาการของไข้หวัดใหญ่จะเหมือนกับไข้หวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะเร็วกว่า ไข้สูงกว่าอาการที่สำคัญได้แก่

  ระยะฟักตัวประมาณ 1- 4 วันเฉลี่ย 2 วัน

  – ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน

  – เบื่ออาหาร คลื่นไส้

  – ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

  – ปวดแขน ปวดขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา

  – ไข้สูง 39 – 40 องศาในเด็ก ผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา

  – มีอาการเจ็บคอ คอแดงมีน้ำมูกไหล

  – ไอแห้ง ๆ ตาแดง

  – ในเด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการไข้ คลื่นไส้อาเจียนจะหายใน 2 วัน แต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์

  สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

  – อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ

  – อาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ ซึมลง หมดสติ ระบบหายใจอาจจะมีอาการของโรคปอดบวม จะหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหัวใจวาย

  – โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อ และไอได้ถึง 2 สัปดาห์

  ระยะติดต่อ : ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น

  – ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่น คือ 1 วันก่อนเกิดอาการ

  – ห้าวันหลังจากมีอาการ

  – ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วัน ก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน

  การป้องกันโรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่

  – หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด กับคนที่ป่วยเป็นไข้หวัด

  – ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ

  – หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าของตนเองโดยไม่จำเป็น

  – ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  – โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ปัจจุบันแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ ตลอดจกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

   

   


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020