ความรู้ : 5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • ความรู้ : 5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • โรคไข้หวัดใหญ่

  • ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ (Influenza Virus) เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เช่น จมูก , คอ , หลอดลม และปอดติดเชื้อ อาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดอาการปอดบวม
  • ผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น มีอาการไข้สูง , มีอาการปวดศีรษะ , มีอาการปวดตามตัว , มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อ จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะมีโอกาสพบมากเป็นพิเศษ
  • อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมาในผู้ที่มี อายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ , โรคปอด , โรคตับ , โรคไต เป็นต้น
  • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด
  • สามารถลดอัตราการติดเชื้อ เช่น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล , ลดโรคแทรกซ้อน , ลดการหยุดงาน หรือหยุดเรียน

  อาการติดเชื้อ ได้แก่

  • เชื้อสามารถมีการติดได้ง่ายโดยทางเดินหายใจ
  • มีอาการติดต่อโดยการไอ , จาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตา และปาก
  • มีโอกาสติดเชื้อ เช่น เสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำ , ผ้า , การจูบ หรือการสัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

  อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

  • มักจะมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการที่แรงกว่า

  ระยะอาการฟักตัว ดังนี้

  • ระยะฟักตัวประมาณ 1 – 4 วันเฉลี่ย 2 วัน
  • ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉลียบพลัน
  • มีอาการเบื่ออาหาร และอาการคลื่นไส้
  • มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง
  • มีอาการปวดแขน , มีอาการปวดขา , มีอาการปวดข้อ , มีอาการปวดรอบกระบอกตา
  • มีไข้สูง 39 – 40 องศาในเด็ก , ผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา
  • มีอาการเจ็บคอ , มีอาการคอแดงมีน้ำมูกไหล
  • มีอาการไอแห้งๆ , มีอาการตาแดง
  • ระยะฟักตัวในเด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน , อาการไข้ , อาการเหล่านี้อาจจะหายใน 2 วัน แต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์

  สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

  • อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ , ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก , เหนื่อยหอบ
  • อาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ , ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ , มีอาการซึมลง , มีอาการหมดสติ , ระบบหายใจอาจจะมีอาการของโรคปอดบวม , จะมีอาการหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหัวใจวาย
  • โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อ และมีอาการไอได้ถึง 2 สัปดาห์

  ระยะการติด

  • ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น
  • ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่น คือ 1 วันก่อนเกิดอาการ
  • ระยะเวลา 5 วันหลังจากมีอาการในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วัน ก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน

  การป้องกันโรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่

  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด กับคนที่ป่วยเป็นไข้หวัด
  • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าของตนเองโดยไม่จำเป็น
  • ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ปัจจุบันแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

   


  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G โทร.02-530-2566 ต่อ 2010,2020