5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • 5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

 • โรคไข้หวัดใหญ่

  • ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ Influenza virus เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เช่น จมูก คอ หลอดลม และปอด เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปวดบวม
  • ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตมตัว วดกล้ามเนื้อมาก จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ
  • อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในนผู้ที่มี อายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต เป็นต้น
  • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลีที่สุด
  • สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทีกซ้อน ลดการหยุดงาน หรือหยุดเรียน

  อาการติดต่อ : เชื้อนี้ติดต่อได้ง่ายโดยทางเดินหายใจ วิธีอาการติดต่อ ได้แก่

  • ติดต่อโดยการไอ หรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื้อบุตา และปาก
  • สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำ ผ้า หรือการจูบ
  • สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

  อารของโรค : อาการของไข้หวัญใหญ่จะเหมือนกับไข้หวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะเร็วกว่า ไข้สูงกว่าอาการที่สำคัญได้แก่

  ระยะฟักตัวประมาณ 1-4 วันเฉลี่ย 2 วัน

  • ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
  • เบื่ออาหาร คลื่นไส้
  • ปวดศรีษะอย่างรุนแรง
  • ปวดแขน ปวดขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา
  • ไข้สูง 39 – 40 องศาในเด็ก ผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา
  • มีอาการเจ็บคอ คอแดงมีน้ำมูกไหล
  • ไอแห้ง ๆ ตาแดง
  • ในเด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการไข้ คลื่นไส้อาเจียบจะหายใน 2 วัน แต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์

  สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

  • อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื้อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ
  • อาจจะมีเยื้อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ ซึมลง หมดสติ ระบบหายใจอาจจะมีอาการของโรคปอดบวม จะหอบหยใจเหนื่อยจนถึงหัวใจวาย
  • โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต็ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อ และไอ้ได้ถึง 2 สัปดาห์

  ระยะติดต่อ : ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น

  • ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่น คือ 1 วันก่อนเกิดอาการ
  • ห้าวันหลังจากมีอาการ
  • ในเด็กอาจจะอพร่เชื้อ 6 วัน ก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน

  การป้องกันโรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่

  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด กับคนที่ป่วยเป็นไข้หวัด
  • ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าของตนเองโดยไม่จำเป็น
  • ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัซีน ปัจจุบันแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ ตลอดจกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  • ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020