ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

  • ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

  • ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจะ 2565

    • โรงพยาบาลลาดพร้าว (LPH) ร่วมกับโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (LBS) , ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) , ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย (ABMC) ศูนย์ปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเซีย (AMLC) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณชัยศรี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ (บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่โสม) และบูรณะพระอุโบสถ ให้ดำรงไว้ซึ่งศาสนสถาน ณ วัดสุวรรณชัยศรี และสร้างห้องน้ำนักเรียน รวมทั้งจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุขตลอดไป เทอญ