ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการตรวจ รักษา วินิจฉัย โรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเอ็น ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรถูกต้อง และแม่นยำ

สาขาที่เปิดให้บริการ ได้แก่

– การตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป
– การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก กระดูกหัก และข้อหัก ข้อเคลื่อน การบาดเจ็บจากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
– การรักษา หรือผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ ผ่านกล้องตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
– การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
– การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพก
– การรักษาหรือผ่าตัดโรคกระดูกเสื่อม
– การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ เท้าและข้อเท้า ผ่านกล้อง
– การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก
– การรักษาภาวะกระดูกพรุน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
ศูนย์กระดูกและข้อ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร3) ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401

 

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.จตุพล คงถาวรสกุล (ว.29045)

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.บุญฤทธิ์ ศิริรัตนพันธ (ว.20761)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.พรชัย เตชะนิเวศน์ (ว.15023)

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิยาลัยขอนแก่น)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส (ว.9880)

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพระยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ข้อมูลแพทย์