ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว
ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำทั้งบริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพกระดูก, ตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ, ปวดกล้าเนื้อ, รักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก, ผ่าตัดดามเหล็ก, การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด, พร้อมการตรวจรักษาพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้า (Electromyography) วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัวและท่าเดิน
เพื่อประเมินสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และส่งเสริมสุขภาพให้คำแนะนำการดูและฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัด
ศูนย์กระดูกและข้อ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขา ดังนี้
– การตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป
– การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก, กระดูกหัก และข้อหัก, ข้อดคลื่อน, การบาดเจ็บจากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
– การรักษา หรือผ่าตัดข้อเข่า, ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
– การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
– การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพก
– การรักษาหรือผ่าตัดโรคกระดูกเสื่อม
– การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
– การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า
– การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก
—————————————————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กระดูกและข้อ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร3) ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401  

 

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด