ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว
ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำทั้งบริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพกระดูก, ตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ, ปวดกล้าเนื้อ, รักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก, ผ่าตัดดามเหล็ก, การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด, พร้อมการตรวจรักษาพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้า (Electromyography) วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัวและท่าเดิน
เพื่อประเมินสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และส่งเสริมสุขภาพให้คำแนะนำการดูและฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัด
ศูนย์กระดูกและข้อ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขา ดังนี้
– การตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป
– การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก, กระดูกหัก และข้อหัก, ข้อดคลื่อน, การบาดเจ็บจากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
– การรักษา หรือผ่าตัดข้อเข่า, ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
– การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
– การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพก
– การรักษาหรือผ่าตัดโรคกระดูกเสื่อม
– การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
– การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า
– การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก
—————————————————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กระดูกและข้อ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร3) ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401  

 

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.จตุพล คงถาวรสกุล

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิด)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.ชัยยศ ทิรานนท์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ข้อมูลแพทย์

นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

ข้อมูลแพทย์

นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านข้อสะโพกและข้อเข่า

ข้อมูลแพทย์

นพ.ทรงวุฒิ ฐิติบุญสุวรรณ

-

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ข้อมูลแพทย์

นพ.บุญฤทธิ์ ศิริรัตนพันธ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.พรชัย เตชะนิเวศน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิยาลัยขอนแก่น)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

-

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์

นพ.พีรณัฐ กาบแก้ว

-

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลแพทย์