ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

– ให้บริการด้านดูแลหัวใจอย่างครอบคลุม การป้องกัน และการวินิจฉัยในระยะเวลาเริ่มต้นในการรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจพร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการรักษาหัวใจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนในอนาคตเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

บริการของเรา

– ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองหาโรคหัวใจ ชนิดต่างๆความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง

– ให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจตีบที่ได้รับการผ่าตัดหรือใส่ขดลวดค้ำยัน โรคหัวใจล้มเหลว โรคของลิ้มหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆ และหาสาเหตุการหมดสติ

– เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)  , การทำอัลตร้าซาวน์หัวใจและหลอดเลือด (ECHOCARDIOGRAM) , การวิ่งสายพาน (EST) , เครื่องตรวจวัดหลอดเลือดแดงส่วนปลายและเส้นเลือดใหญ่ที่ขาและแขน (ABI) , การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง (HOLTER) , เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบ 24 ชั่วโมง (ABPM) และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์หัวใจ อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก อาคาร 2 ชั้น 2โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2250,2270

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.กิตติวัฒน์ ฉัตรพงศ์ธาดา (ว.39058)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา (ว.21219)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์