ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

ให้บริการด้านดูแลหัวใจอย่างครอบคลุม การป้องกัน และการวินิจฉัยในระยะเวลาเริ่มต้นในการรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจพร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการรักษาหัวใจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนในอนาคตเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

บริการของเรา

– ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองหาโรคหัวใจ ชนิดต่างๆความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง
– ให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง,หัวใจขาดเลือด,กล้ามเนื้อหัวใจตาย,โรคหัวใจตีบที่ได้รับการผ่าตัดหรือใส่ขดลวดค้ำยัน,โรคหัวใจล้มเหลว,โรคของลิ้มหัวใจ,โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆ และหาสาเหตุการหมดสติ
– เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG),การทำอัลตร้าซาวน์หัวใจและหลอดเลือด (ECHOCARDIOGRAM),การวิ่งสายพาน (EST),เครื่องตรวจหลิดเลือดแดงส่วนปาย (ABI),การติดตามการทำงานของเคลื่อนหัวใจ 24 ชั่วโมง (HOLTER),เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบ 24 ชั่วโมง (ABPM) และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์หัวใจ อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2250,2270

 

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์