ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

        ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการสนับสนุนการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ในเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โดยมีทีมรังสีแพทย์ ที่มีความชำนาญการตรวจพิเศษ Intervention (non vascular)

อาคาร 1 – ให้บริการผู้ป่วยภายนอกและภายใน บริการ 24 ชม.
อาคาร 2 – ให้บริการผู้ป่วยภายนอกและภายในตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 22.00 น.

        ในรายที่ต้องตรวจพบแพทย์เฉพาะทาง โดยมีทีมรังแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะการตรวจพิเศษทาง Intervention มีทีมรังสีแพทย์เวร on call ของการตรวจพิเศษเฉพาะทางในการเร่งด่วนตามตารางเวรตลอด 24 ชม.

ข้อมูลงานบริการรังสีวินิจฉัย

• General x-ray เป็นการเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกายทั่วไป เช่น Chest / Spine /Skull (Portable)
• Special Examination เป็นการตรวจพิเศษต่างๆของทางการเอกซเรย์ ตัวอย่างเช่น Fluoroscopy เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง Digital fluoroscopy เช่น BE/GI/RP/HSG การตรวจฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำเพื่อดูการทำงานของไต เช่น IVP
• Ultrasound เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์ เช่น US.Doppler/ US.Abdomen /US.Lower /US.Small Part (บางรายการตรวจผู้ป่วยต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมถึงจะทำการตรวจได้ซึ่งการตรวจดูเส้นเลือดต้องฉีดเฉพาะแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษเท่านั้น)
• Mammogram เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม และหาการตรวจUltrasound เต้านมควบคู่ในโปรแกรมคัดกรอง
• Computed Tomography (CT) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูความปกติต่างๆ เช่น CT.Abdomen /CT.Chest /CT.Brain อาจมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำ (ซึ่งจะต้องทำการงดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชม.)
• Intervention เป็น CT.Multislice (6 slice) เป็นการตรวจพิเศษ ที่ต้องนัดแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเช่นการทำ Biopsy / FNA / Needle.localization (เจาะตัดก้อนเนื้อเต้านม) CNB (Core Needle Biopsy)
• BMD เป็นการตรวจเพื่อดูความหนาแน่นของกระดูก จะตรวจในส่วนของกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine) และ ส่วนของสะโพก (Hip) เป็นการตรวจด้วยรังสีค่าต่ำๆ ที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กรอนามัยโลกในส่วนของค่าวัดในเครื่องมือดังกล่าว

        ให้บริการงานรังสี คือ การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ หรือรังสีชนิดอื่น เพื่อดูอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อวินิจฉัยโรคตามกลุ่มดังนี้
1. General Radiography การเอกซเรย์ทั่วไป เช่น Chat, Skull, Arm (ตั้งอยู่ทั้ง 2 อาคาร)
2. Fluoroscopy การเอกซเรย์แบบเห็นภาพต่อเนื่อง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscopy เช่นการตรวจ Barium Enema, GI การกลืนแป้งตรวจกระเพาะอาหารส่วนต้น HSG. การฉีดสารทึบรังสีเข้าโพรงมดลูก, IPV การฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำเพื่อดูการทำงานของไต (ตั้งอยู่ทั้ง 2 อาคาร)
3. CT. Scan 6 Slice สามารถรองรับการตรวจเส้นเลือด CTA ได้ระดับการตรวจ PE หรือ HRCT (ตั้งอยู่อาคาร 1)
4. Mammogram เป็นการเอกซเรย์เต้านม เพื่อคัดแยกรายละเอียดของเนื้อเต้านม ต่อมน้ำเหลือง โดยจะทำควบคู่กับการทำ Ultrasound เต้านม เพื่อยืนยันคัดกรองอีกขั้นหนึ่ง
5. BMD (Bone Mineral Densitometry) เป็นการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูก สะโพก และกระดูกสันหลัง โดยการให้ค่ารังสีที่ไม่สูงมาก และนำค่ามาวิเคราะห์ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานระดับสากล WHO องค์กรอนามัย
6. Ultrasound เป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง ตรวจช่องท้องช่วงบน ช่วงล่าง และดูเส้นเลือด ซึ่งการตรวจบางชนิดต้องเตรียมตัวดังนี้

Upper งดน้ำ งดอาหาร 4-8 ชม. ก่อนตรวจ
Lower ไม่ต้องงดน้ำอาหารแต่ต้องกลั่นปัสสาวะอย่างน้อย 30 นาที
Whole งดอาหาร 4-8 ชม. และต้องกลั่นปัสสาวะเพื่อทำการตรวจปัสสาวะ
Doppler เป็นการนัดให้พบแพทย์เฉพาะทาง บางอวัยวะต้องงดน้ำและอาหาร

7. Intervention (Non Vascular) การตรวจวินิจฉัยและร่วมรักษาควบคู่ไปในการตรวจแต่ละครั้ง เช่น

– Biopy – Liver, Lung, Breart
– FNA (Fine Needle Aspiration)
– Core Needle Biopsy

ทุกการตรวจต้องนัดพบแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น G โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2080, 2081
อาคารศูนย์ความเป็นเลิสทางการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3320, 3321, 3322

เวลาให้บริการ