ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดพร้าว

– ให้บริการสนับสนุนการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ในเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โดยมีทีมรังสีแพทย์ ที่มีความชำนาญการตรวจพิเศษ Intervention (non vascular)

อาคาร 1ให้บริการผู้ป่วยภายนอกและภายใน บริการ 24 ชม.

อาคาร 2 : ให้บริการผู้ป่วยภายนอกและภายในตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 22.00 น.

– ในรายที่ต้องตรวจพบแพทย์เฉพาะทาง โดยมีทีมรังแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะการตรวจพิเศษทาง Intervention มีทีมรังสีแพทย์เวร on call ของการตรวจพิเศษเฉพาะทางในการเร่งด่วนตามตารางเวรตลอด 24 ชม.

ข้อมูลงานบริการรังสีวินิจฉัย

1) General x-ray : เป็นการเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกายทั่วไป เช่น Chest / Spine /Skull (Portable)

2) Special Examination : เป็นการตรวจพิเศษต่างๆของทางการเอกซเรย์ ตัวอย่างเช่น Fluoroscopy เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง Digital fluoroscopyเช่น BE/GI/RP/HSGการตรวจฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำเพื่อดูการทำงานของไต เช่น IVP

3) Ultrasound : เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์ เช่น US.Doppler/ US.Abdomen /US.Lower /US.Small Part (บางรายการตรวจผู้ป่วยต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมถึงจะทำการตรวจได้ซึ่งการตรวจดูเส้นเลือดต้องฉีดเฉพาะแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษเท่านั้น)

4) Mammogram : เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม และหาการตรวจ Ultrasound เต้านมควบคู่ในโปรแกรมคัดกรอง

5) Computed Tomography (CT) : เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูความปกติต่างๆ เช่น CT.Abdomen /CT.Chest /CT.Brain อาจมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำ (ซึ่งจะต้องทำการงดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชม.)

6) Intervention : เป็น CT.Multislice (6 slice) เป็นการตรวจพิเศษ ที่ต้องนัดแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเช่นการทำ Biopsy / FNA / Needle.localization (เจาะตัดก้อนเนื้อเต้านม) CNB (Core Needle Biopsy)

7) BMD : เป็นการตรวจเพื่อดูความหนาแน่นของกระดูก จะตรวจในส่วนของกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine)และ ส่วนของสะโพก (Hip)เป็นการตรวจด้วยรังสีค่าต่ำๆ ที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กรอนามัยโลกในส่วนของค่าวัดในเครื่องมือดังกล่าว

ให้บริการงานรังสี

– การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ หรือรังสีชนิดอื่น เพื่อดูอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อวินิจฉัยโรคตามกลุ่มดังนี้

1) General Radiography : การเอกซเรย์ทั่วไป เช่น Chat, Skull, Arm (ตั้งอยู่ทั้ง 2อาคาร)

2) Fluoroscopy : การเอกซเรย์แบบเห็นภาพต่อเนื่อง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscopy เช่นการตรวจ Barium Enema, GI การกลืนแป้งตรวจกระเพาะอาหารส่วนต้น HSG.การฉีดสารทึบรังสีเข้าโพรงมดลูก, IPVการฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำเพื่อดูการทำงานของไต (ตั้งอยู่ทั้ง 2อาคาร)

3) CT. Scan 6 Slice : สามารถรองรับการตรวจเส้นเลือด CTA ได้ระดับการตรวจ PE หรือ HRCT (ตั้งอยู่อาคาร 1)

4) Mammogram : เป็นการเอกซเรย์เต้านม เพื่อคัดแยกรายละเอียดของเนื้อเต้านม ต่อมน้ำเหลือง โดยจะทำควบคู่กับการทำ Ultrasound เต้านม เพื่อยืนยันคัดกรองอีกขั้นหนึ่ง

5) BMD (Bone Mineral Densitometry) : เป็นการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูก สะโพก และกระดูกสันหลัง โดยการให้ค่ารังสีที่ไม่สูงมาก และนำค่ามาวิเคราะห์ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานระดับสากล WHO องค์กรอนามัย

6) Ultrasound : เป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง ตรวจช่องท้องช่วงบน ช่วงล่าง และดูเส้นเลือด ซึ่งการตรวจบางชนิดต้องเตรียมตัวดังนี้

– Upper : งดน้ำ งดอาหาร 4-8 ชม. ก่อนตรวจ

– Lower : ไม่ต้องงดน้ำอาหารแต่ต้องกลั่นปัสสาวะอย่างน้อย 30 นาที

– Whole : งดอาหาร 4-8 ชม.และต้องกลั่นปัสสาวะเพื่อทำการตรวจปัสสาวะ

– Doppler : เป็นการนัดให้พบแพทย์เฉพาะทาง บางอวัยวะต้องงดน้ำและอาหาร

7) Intervention (Non Vascular) : การตรวจวินิจฉัยและร่วมรักษาควบคู่ไปในการตรวจแต่ละครั้ง เช่น

– Biopsy – Liver, Lung, breathing

– FNA (Fine Needle Aspiration)

– Core Needle Biopsy

ทุกการตรวจต้องนัดพบแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิกอาคาร 2 ชั้น G โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2080, 2081
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3320, 3321, 3322

เวลาให้บริการ