ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดพร้าว

ให้บริการสนับสนุนการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษาที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัยในเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา โดยมีทีมรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญการตรวจพิเศษ (Intervention (Non Vascular) ดังนี้ ให้บริการอาคาร 1 (ให้บริการผู้ป่วยภายนอก และภายใน บริการ 24 ชม.) ,ให้บริการอาคาร 2 (ให้บริการผู้ป่วยภายนอก และภายในตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.) และบางรายที่ต้องตรวจ และพบแพทย์เฉพาะทาง โดยมีทีมรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะการตรวจพิเศษทาง (Intervention) มีทีมรังแพทย์เวร On call ของการตรวจพิเศษเฉพาะทางในการเร่งด่วนตามตารางเวรตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลงานบริการรังสีวินิจฉัย

1) General X-ray (เป็นการเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกายทั่วไป เช่น Chest , Spine , Skull Portable)


2) Special Examination (เป็นการตรวจพิเศษต่างๆของทางการเอกซเรย์ ตัวอย่างเช่น Fluoroscopy เป็นการตรวจโดยฝช้เครื่อง Digital Fluoroscopy เช่น BE , GI , HSG เป็นการตรวจฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อดูแลการทำงานของไต เช่น IVP)


3) Ultrasound (เป็นการตรวจ เพื่อดูความผิดปกติ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์ เช่น US.Doppler , US.Abdomen , US.Lower , US.Small Part (บางรายการตรวจผู้ป่วยต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมถึงจะทำการตรวจดูเส้นเลือดต้องฉีดเฉพาะแพทย์ที่ฉีดเฉพาะแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษเท่านั้น))


4) Mammogram (เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม และหาการตรวจ Ultrasound เต้านมควบคู่ในโปรแกรมคัดกรอง)


5) Computrd Tomography (เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อดูความปกติต่างๆ เช่น CT.Abdomen , CT.Chest , CT.Brain อาจมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำ ซึ่งจะต้องทำการงดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง)


6) Intervention (เป็น CT.Multislice 6 Slice เป็นการตรวจพิเศษ ที่ต้องนัดแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเช่น การทำ Biopsy , FNA , Needle.localization เจาะตัดก้อนเนื้อเต้านม , CNB Core Needle Biopsy)


7) BMD (เป็นการตรวจเพื่อดูความหนาแน่นของกระดูก จะตรวจในส่วนของกระดูกสันหลังเอว Lumbar Spine และส่วนของสะโพก Hip เป็นการตรวจด้วยรังสีค่าต่ำๆ ที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กรอนามัยโลกในส่วนของค่าวัดในเครื่องมือดังกล่าว)


ให้บริการงานรังสี การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซเรย์ หรือรังสีชนิดอื่น เพื่อดูอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อวินิจฉัยโรคตามกลุ่ม ดังนี้

1) General Radiography (ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป เช่น Chat , Skull , Arm ตั้งอยู่ทั้ง 2 อาคาร)


2) Fluoroscopy (ให้บริการเอกซเรย์แบบเห็นภาพต่อเนื่อง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscopy เช่น การตรวจ Barium Enema , GI การกลืนแป้งตรวจกระเพาะอาหารส่วนต้น HSG. การฉีดสารทึบรังสีเข้าโพรงมดลูก​ , IPV การฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำเพื่อดูการทำงานของไต (ตั้งอยู่ทั้ง 2 อาคาร))


3) CT.Scan 6 Slice (สามารถรองรับการตรวจเส้นเลือด CTA ได้ระดับการตรวจ PE หรือ HRCT ตั้งอยู่อาคาร 1)


4) Mammogram (เป็นการเอกซเรย์เต้านม เพื่อคัดแยกรายละเอียดของเนื้อเต้านม , ต่อมน้ำเหลือง โดยจะทำควบคู่กับการทำ Ultrasound เต้านม เพื่อยืนยัดคัดกรองอีกขั้นหนึ่ง)


5) BMD (Bone Mineral Densitometry) (เป็นการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูก , สะโพก และกระดูกสันหลัง โดยการให้ค่ารังสีที่ไม่สูงมาก และนำค่ามาวิเคราะห์ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานระดับสากล WHO องค์กรอนามัย)


6) Ultrasound (เป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง ตรวจช่องท้องช่วงบน ช่วงล่าง และดูเส้นเลือด ซึ่งการตรวจบางชนิดต้องเตรียมตัว ดังนี้)


– Upper (งดน้ำ , งดอาหาร 4-8 ชม. ก่อนตรวจ)


– Lower (ไม่ต้องงดน้ำ , อาหาร แต่ต้องกลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 30 นาที)


– Whole (งดอาหาร 4-8 ชั่วโมง และต้องกลั่นปัสสาวะ เพื่อทำการตรวจปัสสาวะ)


– Doppler (เป็นการนัดให้พบแพทย์เฉพาะทาง บางอวัยวะต้องงดน้ำ และอาหาร)


7) Intervention (Non Vascular) (การตรวจวินิจฉัย และร่วมรักษาควบคู่ไปในการตรวจแต่ละละครั้ง เช่น Biopsy-Liver , Lung , Breathing , Fine Needle Aspiration , Core Needle Biopsy)


ทุกการตรวจต้องนัดพบแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (อาคาร 2) ชั้น G โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2080, 2081

เวลาให้บริการ