ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลลาดพร้าว เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านทัตกรรม อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาตรฐานการรักษาที่มุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย และรวดเร็ว เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงของท่านบริการของเรา

1.ทันตกรรมทั่วไป : ให้บริการตรวจวินิจฉัย , วางแผนการรักษา , XRAY , ให้การรักษาขูดหินปูน ,ให้บริการถอนฟัน

2.ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก : ให้บริการผ่าฟันคุด , ฟันฝัง กรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางช่องปาก และขากรรไกรค้าง

3.ทันตกรรมจัดฟัน : ให้บริการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก , ฟันยื่น , ฟันห่าง และการสบฟันที่ผิดปกติต่าง ๆ

4.ทันตกรรมรักษารากฟัน : ให้บริการกำจัดเนื้อเยื้อในโพรงฟัน และคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ

5.ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม : ให้บริการฟอกสีฟัน , อุดฟันปิดช่องห่าง , วีเนียร์ , ตัดแต่งเหงือก

6.ทันตกรรมปริทันต์ : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

7.ทันตกรรมฟันเทียม : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

8.ทันตกรรมเด็ก : ให้บริการอุดฟัน , ถอนฟัน , เคลือบฟลูออไรด์ , เลือบหลุมร่องฟัน , รักษารากฟันน้ำนม , ครอบฟันน้ำนม , จัดฟันในเด็ก

9.ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอมถอดได้ , ครอบฟัน , เคลือบฟัน , สะพานฟัน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– ศูนย์ทันตกรรม (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2430 , 2431

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด