ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลลาดพร้าว

1) โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านทันตกรรม อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2) โรงพยาบาลมีมาตรฐานในการรักษา และมุ่งเน้นความสะอาด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

การบริการของโรงพยาบาล

1) ทันตกรรมทั่วไป : ให้บริการตรวจวินิจฉัย , วางแผนเพื่อทำการรักษา , ทำการ Xray , ให้การบริการรักษาขูดหินปูน , ให้บริการถอนฟัน

2) ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก : ให้บริการผ่าฟันคุด และฟังฝัง (กรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางช่องปาก และขากรรไกรค้าง)

3) ทันตกรรมจัดฟัน : ให้บริการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก , แก้ปัญหาฟันยื่น , แก้ปัญหาฟันห่าง , แก้ปัญหาอาการสบฟันที่ผิดปกติต่างๆ

4) ทันตกรรมรักษารากฟัน : ให้บริการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และรากฟันที่มีการติดเชื้อ

5) ทันตกรรมเพื่อความสวยงาน : ให้บริการฟอกสีฟัน , อุดฟันปิดช่องห่าง , ทำวีเนียร์ , ให้บริการตัดแต่งเหงือก

6) ทันตกรรมปริทันต์ : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

7) ทันตกรรมฟันเทียม : เพื่อป้องกันการสูญเสียฟัน และเสริมสร้างสุขภาพของปากที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าฟันแท้

8) ทันตกรรมเด็ก : ให้บริการอุดฟัน , ถอนฟัน , เคลือบฟลูออไรด์ , เคลือบหลุมร่องฟัน , ให้บริการรักษารากฟันน้ำนม , ให้บริการครอบฟันน้ำนม , จัดฟันในเด็ก

9) ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอมถอดได้ , ครอบฟัน , เคลือบฟัน , สะพานฟัน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ทันตกรรม (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2430,2431

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

ทพ.อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ (ท.5186)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์ (ท.6633)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.พาณี วานิชวัฒนรำลึก (ท.875)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.พินธุสร โอภาสเสถียร (ท.6056)

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมจัดฟัน

ข้อมูลแพทย์