ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปดังนี

  • ผื่นผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน ค่างขาว
  • กลาก เกลื้อน เชื้อราผิวหนังและเล็บ
  • โรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศรีษะ
  • ติ่งเนื้อ หูด ตาปลา
  • สิว ฝ้า กระ Keloid และโรคผิวหนังอื่นๆ

ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายวันเวลาให้ปริการได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ผิวหนัง (อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค) อาคาร 2 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 02-530-2244 ต่อ 2140

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.ปองศิริ คุณงาม

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.สุวรรณมาศ ธำรงค์อนันต์สกุล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.อภิรดี วงศ์ขจรศิลป์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์