ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง โรงพยาบาลลาดพร้าวให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป

 

ดังนี้รักษาผื่นผิวหนังอักเสบ

• รักษาภูมิแพ้ผิวหนัง

• รักษาโรคสะเก็ดเงิน ค่างขาว

• รักษากลาก เกลื้อน เชื้อราผิวหนัง และเล็บ

• รักษาติ่งเนื้อ หูด ตาปลา

• รักษาสิว ฝ้า กระ และโรคผิวหนังอื่น ๆ

• ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายวัน เวลาให้บริการได้


สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

• ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2140

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.ปองศิริ คุณงาม

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.สุวรรณมาศ ธำรงค์อนันต์สกุล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.อภิรดี วงศ์ขจรศิลป์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์