ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลลาดพร้าว

 

ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลลาดพร้าว

– เน้นให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป มีแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การรักษา มีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม รวมทั้งมีเครื่องมือที่จะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้การรักษาโรคผิวหนังทุกชนิดอย่างครบวงจร

ครอบคลุมโรคต่างๆ

1) ผื่นแพ้ทั้งที่เกิดจากแพ้สารสัมผัสและสาเหตุอื่น ๆ

2) กลุ่มโรคผิวหนังที่มีการอักเสบแต่ไม่ติดเชื้อ เช่น สะเก็ดเงิน โรคอื่น ๆ

3) กลุ่มโรคติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และเชื้ออื่น ๆ

4) การรักษาปัญหาผมและหนังศีรษะผิดปกติ เช่น ผมร่วง ผมบาง ผมขาวและผื่นที่ศีรษะ และรังแค

5) การรักษาโรคเล็บผิดปกติ

6) การรักษาติ่งเนื้อ หูด ตาปลา

7) รักษาสิว ผ้า กระ และโรคผิวหนังอื่น ๆ

ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายวัน เวลา ให้บริการได้


สามารถสอบถามได้ที่

ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2140

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ (ว.15224)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.ปองศิริ คุณงาม (ว.20532)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.ศิริกาญจน์ พรหมพงศา (ว.41227)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์

พญ.สุวรรณมาศ ธำรงค์อนันต์สกุล (ว.20627)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง

ข้อมูลแพทย์