ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลลาดพร้าว

– มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษาโรคทางหู ปัญหาการได้ยิน สุขภาพคอ และจมูก อย่างครบวงจร พร้อมทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา อาทิเช่น

หู

– ตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์

– ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง

– หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก

– โรคของหู หูอื้อ

– มีเสียงผิดปกติในหู

– การได้ยินเสื่อม

– สิ่งแปลกปลอมในหู

– ตรวจระบบการทรงตัว

– บริการใส่เครื่องช่วยฟัง

คอ

– เจ็บในลำคอ

– แผลในคอเรื้อรัง

– มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ

– เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ

– ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมน้ำลายโต และต่อมไทรอยด์

– คางทูม

จมูก

– ภูมิแพ้ ไซนัส และการผ่าตัดไซนัส


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์หู คอ จมูก อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก อาคาร 2 ชั้น 4 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2410, 2411

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.วิทยา เดชา (ว.17806)

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก

ข้อมูลแพทย์

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย (ว.44035)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก

ข้อมูลแพทย์