ศูนย์หู คอ จมูก

        ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลลาดพร้าว มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษาโรคทางหู ปัญหาการได้ยิน สุขภาพคอ และจมูก อย่างครบวงจร พร้อมทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา อาทิเช่น

หู
– ตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์
– ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
– หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
– โรคของหู หูอื้อ
– มีเสียงผิดปกติในหู
– การได้ยินเสื่อม
– สิ่งแปลกปลอมในหู
– ตรวจระบบการทรงตัว
– บริการใส่เครื่องช่วยฟัง

คอ
– เจ็บในลำคอ
– แผลในคอเรื้อรัง
– มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
– เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ
– ต่อมน้ำเหลืองโต ต่อมน้ำลายโต และต่อมไทรอยด์
– คางทูม

จมูก
– ภูมิแพ้ ไซนัส และการผ่าตัดไซนัส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หู คอ จมูก
อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2410, 2411

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.วิทยา เดชา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก

ข้อมูลแพทย์

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก

ข้อมูลแพทย์

พญ.โสธริดา ชูศรี

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก

ข้อมูลแพทย์