ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลาดพร้าว

– เราพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุทุกประเภท ด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการรถพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย นำมารับการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทาง ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริการของเรา

– ให้บริการทางการแพทย์ทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง

– บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือแพทย์ และห้องตรวจที่ทันสมัย

– ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก

– มีศัลยแพทย์ให้คำปรึกษา

– ห้องให้การรักษา

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

– ทีมบุคลากรฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

– ทีมงานพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

– ทีมงานพยาบาลช่วยชีวิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

– อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงในการกู้ชีพและช่วยการเต้นหัวใจ

– มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การรักษาและการผ่าตัดเล็กอย่างใกล้ชิด

– รถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบครัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2430, 2431

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.วิชิตพล ฟูสิริพงษ์ (ว.31508)

คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลแพทย์