ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

        โรงพยาบาลลาดพร้าว เราพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุทุกประเภท ด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการรถพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย นำมารับการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทาง ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริการของเรา

• ให้บริการทางการแพทย์ทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือแพทย์ และห้องตรวจที่ทันสมัย

• ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
• มีศัลยแพทย์ให้คำปรึกษา
• ห้องให้การรักษา

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ทีมบุคลากรฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
• ทีมงานพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
• ทีมงานพยาบาลช่วยชีวิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
• อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงในการกู้ชีพและช่วยการเต้นหัวใจ
• มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การรักษาและการผ่าตัดเล็กอย่างใกล้ชิด
• รถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบครัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อาคาร 1 ชั้น G โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2430, 2431

เวลาให้บริการ

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด