ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

        ศูนย์โรคตาลาดพร้าว มาตรฐาน JCI
ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตรฐานสูงผ่านการรับรอง JCI เครื่องมือศูนย์โรคตาทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ การดูแลสุขภาพดวงตาไม่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติของการมองเห็น และลุกลามนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ การดูแลและการรักษาที่ดีจากทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ จะช่วยทำให้การมองเห็นที่ดี และยาวนานมากขึ้น ศูนย์โรคตาลาดพร้าว เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในระดับชั้นนำ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคตาทุกสาขา รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบวงจร

ภาพที่ 1 ศูนย์โรคตาลาดพร้าวให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบครัน
ภาพที่ 1 ศูนย์โรคตาลาดพร้าวให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบครัน

        ศูนย์โรคตาลาดพร้าว ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

• ต้อกระจก
• เลสิค (LASIK) และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
• ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
• ต้อหิน
• จอประสาทตา
• ม่านตาอักเสบ
• โรคตาในเด็กและตาเข
• โรคประสาทจักษุ

ภาพที่ 2 ตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์
ภาพที่ 2 ตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์

        การบริการของศูนย์โรคตาและศูนย์เลสิคลาดพร้าว

1.การตรวจและรักษาโรคทางตา

-โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษา โรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ, ต้อลม,ต้อเนื้อ, ต้อกระจก

-โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัด รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นตา,จอตาหลุดลอก พังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา

-โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น โรคติดเชื้อทางกระจกตา,กระจกตาอักเสบ,การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

-โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัด รวมถึงฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่าง ๆ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

-โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสร้าง

-โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท หนังตาตก โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุ

-โรคตาในเด็กและตาเข สายตาผิดปกติในเด็ก การตรวจสายตาในเด็ก ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขภาวะตาขี้เกียจในเด็ก ผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็กและ
ตาเข

ภาพที่ 3 การรักษาตาโดยการผ่าตัด
ภาพที่ 3 การรักษาตาโดยการผ่าตัด

2.การให้บริการโดยการผ่าตัด

ให้บริการโดยทีมจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัย โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดและมีการให้บริการการผ่าตัดรักษา อาทิ

• โรคต้อกระจก ใช้เครื่องสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
• โรคต้อเนื้อ ลอกต้อเนื้อแบบใช้กร๊าฟ และแบบธรรมดา
• โรคทางจอตา เช่น โรคจอตาหลุดลอก, เลือดออกในวุ้นตา และโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น
• โรคต้อหิน เช่น การผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำในลูกตา
• โรคกระจกตา เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
• โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา เช่น การผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตัน โดยวิธีการส่องกล้องผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเบ้าตา การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ
• การผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคตาเหล่ ตาเขในเด็ก

ภาพที่ 4 การรักษาตาโดยการเลเซอร์
ภาพที่ 4 การรักษาตาโดยการเลเซอร์

3.การให้บริการรักษาโดยการเลเซอร์ตา

• เลเซอร์ รักษาเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง เลเซอร์จอตาเป็นรูด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิดสร้างความร้อน (Photocoagulation)
• เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา (Laser peripheral irodotomy) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงเปิดรูม่านตาทำให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser เลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินทั้งชนิด มุมปิด มุมเปิด เพื่อลดความดันลูกตา ด้วยเครื่องเลเซอร์ ALT (Argon Laser Trabeculoplasty) ช่วยลดการใช้ยารักษาต้อหิน และหลีกเลี่ยงการผ่าตัดต้อหิน เลเซอร์เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ขุ่น หลังผ่าตัดต้อกระจก (Laser capsulotomy) ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
• เลเซอร์จอตาทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอผิดปกติ ด้วย Indirect ophthalmoscope laser (LIO)
• เลเซอร์จอประสาทตาขณะผ่าตัดวุ้นและจอตาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา (Endophotocoagulation)
• เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง (LASIK)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

• ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
• เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto Refractor)
• เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม โดยแสงเลเซอร์ (Laser Interferometer)
• กล้องถ่ายภาพจอตา (Fundus camera) กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตาผู้ป่วยเพื่อความผิดปกติต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาเสื่อม เป็นต้น
• เครื่องวัดลูกตาแบบเป่าลม (Non-Contact Tonometry)
• กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscope)
• เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography : OCT) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา,โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา,โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ
• เครื่องวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CTVF)
• เครื่องถ่ายภาพจอตาโดยใช้เทคนิคการฉีดสี Fluorescein (Fundus fluorescein angiography : FFA)
• เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
• เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
• เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง (LASIK)
• ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification)
• เครื่องผ่าตัดวุ้นตาและจอตา (Posterior vitrectomy machine)

เครื่องมือที่สำคัญ

• เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser ประโยชน์ของเครื่อง คือ สามารถใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น นอกจากนี้เครื่องตัวนี้ยังใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าต้อกระจกทำให้การมองเห็นดีขึ้น หลังยิงเลเซอร์

ภาพที่ 5 เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
ภาพที่ 5 เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser

• เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography : OCT) เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา,โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา, โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

ภาพที่ 6 เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 6 เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์

• กล้องถ่ายภาพจอตา (Digital Fundus Camera)
• กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา ใช้เพื่อถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิดปกติ ต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาเสื่อม กล้องตรวจขยายภาพตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่าง ๆ ของตาได้ชัดเจน และสามารถถ่ายภาพหลังฉีดสีเข้าในตาอีกด้วย

ภาพที่ 7 กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา
ภาพที่ 7 กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา

• กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล (Digital slit lamp microscope) เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจ โดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวัน

ภาพที่ 8 กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล
ภาพที่ 8 กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล

• เครื่องตรวจลานสายตาระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CT-VF) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา เพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน (ลานสายตา คือ บริเวณกว้างที่สายตาแต่ละข้างสามารถมองเห็นได้) หากเป็นโรคต้อหิน พื้นที่ที่สามารถมองเห็น จะแคบลง

ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา
ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา

 

ภาพที่ 10 ดวงตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์
ภาพที่ 10 ดวงตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

พญ.จตุพร สราญรักษ์สกุล

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์เลสิค

ข้อมูลแพทย์

พญ.ดลฤดี ศิรินิล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

พญ.สุธนี สนธิรติ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์เลสิค

ข้อมูลแพทย์

พญ.อิสรา โภคาวัฒนา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาลัยสงขลานครินทร์)

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ข้อมูลแพทย์