ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลลาดพร้าว

มาตรฐาน (JCI) ได้ผ่านการรับรอบคุณคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก (JCI : Joint Commission International Accreditation) และมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตรฐานสูงผ่านการรับรองด้วยเครื่องมือศูนย์โรคตาทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการใช้งาน ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ หารดูแลสุขภาพดวงตาไม่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติของการมองเห็น และลุกลามนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ และการดูแล และการรักษาที่ดีจากทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบประการณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้การมองเห็นที่ดี และยาวนานมากขึ้น ศูนย์โรคตา เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพทางการให้บริการในระดับชั้นนำ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยชาญในโรคตาทุกสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และทันสมัยให้บริการตรวจรักษาโรคตาอย่างครบวงจร

 

 

ศูนย์โรคตาลาดพร้าว ประกอบด้วย ดังนี้

1) คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงดาได้แก่


– โรคต้อกระจก


– โรคเลสิค (LASIK) และการผ่าตัดแก้ไขสายตา


– ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง


– โรคจอประสาทตา


– โรคม่านตาอักเสบ


– โรคตาในเด็ก และตาเข


– โรคประสาทจุกษุ


 

 

การบริการของศูนย์โรคตา และศูนย์เลสิคลาดพร้าว

1) การตรวจ และรักษาโรคทางตา


– โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด และรักษาโรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ , ต้อลม , ต้อเนื้อ , ต้อกระจก เป้นต้น


– โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษาการผ่าตัด รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม , โรคเบาหวานขึ้นตา , โรคจอตาหลุดลอก , เป็นพังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา เป็นต้น


– โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และการผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น โรคติดเชื้อทางกระจกตา , โรคกระจกตาอักเสบ , การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา


– โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่างๆ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


– โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยทีมจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่ง และเสริมยร้าง


– โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท , หนังตาตก โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุแพทย์


– โรคตาในเด็ก และตาเขสายตาจะเกิดอาการผิดปกติในเด็ก ทางศูนย์โรคตาจะทำการตรวจสายตาในเด็ก เพื่อตรวจวินิจฉัย และแก้ไขภาวะตาขี้เกียจมนเด็ก โดยทำการผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็ก และตาเข


 

 

2) การให้บริการโดยการผ่าตัด


– ให้บริการ โดยทีมจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัย


– มีระบบป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อให้ป่วยได้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด


การให้บริการ โดยการผ่าตัดรักษาดังนี้

– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจก (จะใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และใส่เลนส์แก้วตาเทียม)


– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อเนื้อ (จะใช้เครื่องลอกต้อเนื้อแบบในกร๊าฟ และแบบธรรมดา)


– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจอตา เช่น โรคจอตาหลุดลอก , กรณีเลือดออกในวุ้นตา และโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น


– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหิน (จะทำการผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำในลูกตา)


– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตา (จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา)


– ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคของเปลือกตา (จะทำการผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตัน โดยวิธีการส่องกล้องผ่านทางจมูกจึงทำให้ไม่มีแผลเป็น ดังนั้น การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซม และเสริมสร้างเบ้าตา , การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาภาบหลังจากการได้รับจากอาการบาดเจ็บ)


–  ให้บริการรักษาโดยการผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคต่าเหล่ , ตาเขในเด็ก เป็นต้น


3) การให้บริการรักษาโดยการเลเซอร์ตา


– เลเซอร์ช่วยรักษาเรื่องโรงเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง


– เลเซอร์จอตาเป็นรูด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิดสร้างความร้อน (Photocoagulation)


– เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา (Laser Peripheral Irodotomy) เพื่อช่วยในการป้องกัน และรักษาต้อหินแบบมุมปิด


– เลเซอร์ยิงเปิดรูม่านตาจึงทำให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด (Nd-Yag Laser)


– เลเซอร์ป้องกัน และรักษาต้อหิน เช่น มุมเปิด , มุมปิด เพื่อลดความดันลูกตา ด้วยเครื่องเลเซอร์ (ALT : Argon Laser Trabeculoplasty) เพื่อช่วยลดการใช้ยาในการรักษาต้อกิน และหลีกเลี่ยงการผ่าตัดต้อหิน


– เลเซอร์เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ขุ่น หลังผ่าตัดต้อกระจก (Laser Capsulotomy) ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด (Nd-Yag Laser)


– เลเซอร์จอตาทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอผิดปกติ ด้วย (Indirect Ophthalmoscope (LIO)


– เลเซอร์จอประสาทตาขณะผ่าตัดวุ้น และจอตาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา (Endophotocoagulation)


– เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้น และเอียง (LASIK)


ห้องตรวจ และเครื่องมือทางการแพทย์

1) ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน


2) เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto Refractor)


3) เครื่องวัดเลนส์แก้วจาเทียม โดยแสงเลเซอร์ (Laser Interferometer)


4) กล้องถ่ายภาพจอตา (Fundus Camera) กล้องถ่ายภาพจอตา โดยที่ไม่ต้องขยายม่านตาผู้ป่วย เพื่อความผิดปกติต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา , จอตาเสื่อม เป็นต้น


5) เครื่องวัดลูดตาแบบเป่าลม (Non-Contact Tonometry)


6) กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital Slit Lamp Microscope)


7) เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตา และขั่วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ Optical Coherence Tomography (OCT) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย


– เป็นเครื่องที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา , โครงสร้างของขั่วประสาทตา และเส้นใยประสาทตา


– เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา , โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ


8) เครื่องวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Computerized Humphrey Visual Field (CTVF)


9) เครื่องถ่ายภาพจอตา โดยใช้เทคนิคการฉีดสี Fundus fluorescein angiography (FFA)


10) เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาท และต้อหิน


11) เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด (Nd-Yag Laser) รักษาต้อหิน และหลักการผ่าตัดต้อกระจก


12) เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้น และเอียง (Laser)


13) การผ่าตัดต้อกระจก ด้วยเคลื่อนความถี่สูง (Phacoemulsification)


14) เครื่องผ่าตัดวุ้นตา และจอตา (Posterior Vitrectomy Machine)


เครื่องมือที่สำคัญ

1) เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด (Nd-Yag Laser)


– ประโยชน์ของเครื่อง คือ สามารถใช้ทำ (Lridotomy) รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา เพื่อช่วยในการป้องกัน และรักษาต้อหินแบบมุมปิด


– การใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น นอกจากนี้เครื่องตัวนี้ยังใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจกจึงทำให้การมองเห็นดีขึ้น หลังยิงเลเซอร์


2) เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตา และขี้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Opticalrot Coherence Tomography : OCT)


– เครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา , โครงสร้างของขั่วประสาทตา และเส้นใยประสาท


– เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา , โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ


3)  กล้องถ่ายภาพจอตา (Digital Fundus Camera)


4) กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา


– ใช้เพื่อถ่ายภาพจอตาผู้ป่วย เพื่อหาความผิดปกติต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา , จอตาเสื่อม , กล้องตรวจขยายภาพตา เป็นต้น


– กล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า จึงทำให้มองส่วนต่างๆ ของตาได้ชัดเจน และสามารถถ่ายภาพหลังฉีดสีเข้าในตาอีกด้วย


5) กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล (Digital Slit Lamp Microscope)


– เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจ โดยต่อกับกล้องตรวจตา ที่สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ จึงทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเอง


– แพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพ และจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลัง และเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวัน


6) เครื่องตรวจลานสายตาระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CT-VF)


– เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา เพื่อช่วยวินิจฉัย และติดตามผลของโรคต้อหิน


– ลานสายตา คือ การบริเวณกว้างที่สายตาแต่ละข้างสามารถมองเห็นได้


– หากเป็นโรคต้อหิน หรทอพื้นที่ที่สามารถมองเห็นก็จะมีความแคบลงลง


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.รณกร ปัญจพงษ์

-

จักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาจอประสาทตา

ข้อมูลแพทย์

นพ.วรวิทย์ เทสวงนนท์

-

จักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาต้อหิน

ข้อมูลแพทย์