ศูนย์โรคตาลาดพร้าว

        ศูนย์โรคตาลาดพร้าว มาตรฐาน JCI
ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตรฐานสูงผ่านการรับรอง JCI เครื่องมือศูนย์โรคตาทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ การดูแลสุขภาพดวงตาไม่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติของการมองเห็น และลุกลามนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ การดูแลและการรักษาที่ดีจากทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ จะช่วยทำให้การมองเห็นที่ดี และยาวนานมากขึ้น ศูนย์โรคตาลาดพร้าว เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในระดับชั้นนำ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคตาทุกสาขา รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบวงจร

ภาพที่ 1 ศูนย์โรคตาลาดพร้าวให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบครัน
ภาพที่ 1 ศูนย์โรคตาลาดพร้าวให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบครัน

        ศูนย์โรคตาลาดพร้าว ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

• ต้อกระจก
• เลสิค (LASIK) และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
• ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
• ต้อหิน
• จอประสาทตา
• ม่านตาอักเสบ
• โรคตาในเด็กและตาเข
• โรคประสาทจักษุ

ภาพที่ 2 ตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์
ภาพที่ 2 ตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์

        การบริการของศูนย์โรคตาและศูนย์เลสิคลาดพร้าว

1.การตรวจและรักษาโรคทางตา

-โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษา โรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ, ต้อลม,ต้อเนื้อ, ต้อกระจก

-โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัด รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นตา,จอตาหลุดลอก พังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา

-โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น โรคติดเชื้อทางกระจกตา,กระจกตาอักเสบ,การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

-โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัด รวมถึงฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่าง ๆ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

-โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสร้าง

-โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท หนังตาตก โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุ

-โรคตาในเด็กและตาเข สายตาผิดปกติในเด็ก การตรวจสายตาในเด็ก ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขภาวะตาขี้เกียจในเด็ก ผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็กและ
ตาเข

ภาพที่ 3 การรักษาตาโดยการผ่าตัด
ภาพที่ 3 การรักษาตาโดยการผ่าตัด

2.การให้บริการโดยการผ่าตัด

ให้บริการโดยทีมจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัย โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดและมีการให้บริการการผ่าตัดรักษา อาทิ

• โรคต้อกระจก ใช้เครื่องสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
• โรคต้อเนื้อ ลอกต้อเนื้อแบบใช้กร๊าฟ และแบบธรรมดา
• โรคทางจอตา เช่น โรคจอตาหลุดลอก, เลือดออกในวุ้นตา และโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น
• โรคต้อหิน เช่น การผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำในลูกตา
• โรคกระจกตา เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
• โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา เช่น การผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตัน โดยวิธีการส่องกล้องผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเบ้าตา การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ
• การผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคตาเหล่ ตาเขในเด็ก

ภาพที่ 4 การรักษาตาโดยการเลเซอร์
ภาพที่ 4 การรักษาตาโดยการเลเซอร์

3.การให้บริการรักษาโดยการเลเซอร์ตา

• เลเซอร์ รักษาเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง เลเซอร์จอตาเป็นรูด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิดสร้างความร้อน (Photocoagulation)
• เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา (Laser peripheral irodotomy) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงเปิดรูม่านตาทำให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser เลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินทั้งชนิด มุมปิด มุมเปิด เพื่อลดความดันลูกตา ด้วยเครื่องเลเซอร์ ALT (Argon Laser Trabeculoplasty) ช่วยลดการใช้ยารักษาต้อหิน และหลีกเลี่ยงการผ่าตัดต้อหิน เลเซอร์เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ขุ่น หลังผ่าตัดต้อกระจก (Laser capsulotomy) ด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
• เลเซอร์จอตาทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอผิดปกติ ด้วย Indirect ophthalmoscope laser (LIO)
• เลเซอร์จอประสาทตาขณะผ่าตัดวุ้นและจอตาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา (Endophotocoagulation)
• เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง (LASIK)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

• ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
• เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto Refractor)
• เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม โดยแสงเลเซอร์ (Laser Interferometer)
• กล้องถ่ายภาพจอตา (Fundus camera) กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตาผู้ป่วยเพื่อความผิดปกติต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาเสื่อม เป็นต้น
• เครื่องวัดลูกตาแบบเป่าลม (Non-Contact Tonometry)
• กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscope)
• เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography : OCT) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา,โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา,โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ
• เครื่องวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CTVF)
• เครื่องถ่ายภาพจอตาโดยใช้เทคนิคการฉีดสี Fluorescein (Fundus fluorescein angiography : FFA)
• เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
• เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
• เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง (LASIK)
• ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification)
• เครื่องผ่าตัดวุ้นตาและจอตา (Posterior vitrectomy machine)

เครื่องมือที่สำคัญ

• เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser ประโยชน์ของเครื่อง คือ สามารถใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น นอกจากนี้เครื่องตัวนี้ยังใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าต้อกระจกทำให้การมองเห็นดีขึ้น หลังยิงเลเซอร์

ภาพที่ 5 เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser
ภาพที่ 5 เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser

• เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography : OCT) เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา,โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา, โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

ภาพที่ 6 เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 6 เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์

• กล้องถ่ายภาพจอตา (Digital Fundus Camera)
• กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา ใช้เพื่อถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิดปกติ ต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอตาเสื่อม กล้องตรวจขยายภาพตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่าง ๆ ของตาได้ชัดเจน และสามารถถ่ายภาพหลังฉีดสีเข้าในตาอีกด้วย

ภาพที่ 7 กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา
ภาพที่ 7 กล้องถ่ายภาพจอตาโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา

• กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล (Digital slit lamp microscope) เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจ โดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวัน

ภาพที่ 8 กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล
ภาพที่ 8 กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตัล

• เครื่องตรวจลานสายตาระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CT-VF) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา เพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน (ลานสายตา คือ บริเวณกว้างที่สายตาแต่ละข้างสามารถมองเห็นได้) หากเป็นโรคต้อหิน พื้นที่ที่สามารถมองเห็น จะแคบลง

ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา
ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจลานสายตา

 

ภาพที่ 10 ดวงตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์
ภาพที่ 10 ดวงตาอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด