ศูนย์สมองและระบบประสาท

        ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลลาดพร้าว เราพร้อมให้บริการ ดูแลรักษา ตรวจวินิจฉัยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยเน้นการค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค และให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำ พร้อมการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือใกล้เคียงดังเดิม

เราครอบคลุมการดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัย โรคทางสมองและระบบประสาท ได้แก่

• ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)
• ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
• เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
• โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
• โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)
• โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
• ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
• ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)
• โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
• โรคสมองเสื่อม (Dementia)
• โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

        ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สมอง เครื่องตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท เครื่อตรวจวัดการได้ยินระดับสมองฯ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ประสาทศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

        ศูนย์สมองและประสาทวิทยา ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะโรค อาทิ

        1. คลินิกปวดศีรษะ (Headache Clinic) : มีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

        2. คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy Clinic) : ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยแพทย์เฉพาะทาง และบริการให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการชักหรือสงสัยว่ามีอาการชัก เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่ออาการหรือปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นขณะชัก

        3. คลินิกโรคเวียนศีรษะ (Vertigo Clinic) : ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการ เวียนศีรษะ บ้านหมุน หูอื้อ หรือมีเสียงดังรบกวนในหู โดยให้การรักษาแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว และการรักษาโดยใช้ยาจากแพทย์เฉพาะทาง

        4. คลินิกโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต (Stroke Clinic) : พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

        5. คลินิกพาร์กินสัน (Parkinson’s Clinic) : ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท
อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2250 , 2270

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด