ศูนย์กุมารเวชกรรม

        ยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน คือการอยากให้ลูกมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง

        เพราะเราเข้าใจถึงความปรารถนาของคุณ เพื่อปูทางสำหรับพัฒนาการลูกน้อยที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงเปิดให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการให้วัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ได้แก่

– การให้บริการผู้ป่วยในทารกแรกเกิด

– โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

– โรคไตในเด็ก

– โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

– โรคติดเชื้อในเด็ก

– โรคภูมิแพ้ในเด็ก

– งานบริการคลินิกพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการ

– ให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กพร้อมทีมงานนักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่นักฝึกการพูด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2530-2556 ต่อ 2200, 2201

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด