ศูนย์กุมารเวชกรรม

        ยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน คือการอยากให้ลูกมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง

        เพราะเราเข้าใจถึงความปรารถนาของคุณ เพื่อปูทางสำหรับพัฒนาการลูกน้อยที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงเปิดให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการให้วัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ได้แก่

– การให้บริการผู้ป่วยในทารกแรกเกิด

– โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

– โรคไตในเด็ก

– โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

– โรคติดเชื้อในเด็ก

– โรคภูมิแพ้ในเด็ก

– งานบริการคลินิกพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการ

– ให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กพร้อมทีมงานนักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่นักฝึกการพูด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2530-2556 ต่อ 2200, 2201

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.จิรพงษ์ ปวิตรปก

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรชัย บุณยะลีพรรณ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ข้อมูลแพทย์

นพ.วีระวัฒน์ หาญบรรเจิด

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

พญ.ปิยวรรณ สิทธิไตรย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ข้อมูลแพทย์

พญ.พริม สุธรรมรติ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรหทัย ภู่พานิช

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ข้อมูลแพทย์

พญ.สนธิลา หงษ์วิไล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์โรคภูมิแพ้เด็ก

ข้อมูลแพทย์