ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลลาดพร้าว

1) ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคศัลยกรรมทุกช่วงอายุ

2) ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย

3) สามารถให้การดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้อย่างครบวงจร

สาขาที่ให้บริการภายในศูนย์ศัลยกรรม

1) ศัลยกรรมทั่วไป

1.1) ให้บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดมุ่งเน้นการป้องกันรักษา และฟื้นฟูภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ

2) ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร และการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

2.1) ให้บริการรักษาผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

2.2) ให้บริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นน้อยมาก โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่อากเกิดขึ้นได้

2.3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มได้ หรือเมื่อหายจากอาการชา

2.4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ควรขับรถ ควรมีคนช่วยขับรถกลับบ้าน และอยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน

3) ศัลยกรรมระบบต่อมไร้ท่อ

3.1) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมไต้สมอง

3.2) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมไพเนียล

3.3) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมพาราไทรอยด์

3.4) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมไทรอยด์

3.5) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมหมวกไต

3.6) ผู้ป่วยที่เป็นตับอ่อน

3.7) ผู้ป่วยที่เป็นรังไข่

3.8) ผู้ป่วยที่เป็นอัณฑะ

4) ศัลยกรรมเต้านม

4.1) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมที่ต้องผ่าตัด

5) การผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี , ไส้ติ่ง , ไส้เลื่อน , ต่อมหมวกไต

เช็คสัญญาณเสี่ยงนิ่วในถงน้ำดี หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

1) ผู้ป่วยมีอาการท้องอืด

2) ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นท้อง , ผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อยหลังทาน , ผู้ป่วยที่ทานอาหารที่มีไขมันสูง และมีอาการเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง

3) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้ลิ้นปี่ , ผู้ป่วยที่มีอาการปวดชายโครงด้านขวา

4) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวที่ไหล่ , ผู้ป่วยมีอาการปวดที่หลังขวา

5) ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน

6) ผู้ป่วยที่มีอาการดีซ่าน , ตัวเหลือง , ตาเหลือง

7) หากคุณมีอาการ 1-2 ข้อ คุณมีโอกาสเสี่ยง (ควรเข้ารับการตรวจ และรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

อาการปวดไส้ติ่งอักเสบ

1) ไส้ติ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน , ทุกเพศ และทุกวัยตั้งแต่เด็ก 2 ขวบจนถึงคนชรา แต่พบบ่อยมากที่สุด คือกลุ่มคนอายุ 15 ถึง 30 ปี

2) ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องแบบน้อยและค่อยๆ มากขึ้น ไม่ได้ปวดแบบเฉียบพลัน

3) ผู้ป่วยมีอาการเริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา

4) ผู้ป่วยมักจะมีไข้ตามหลังอาการปวดท้อง ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องผูก หรือท้องเสีย

5) ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน

6) ผู้ป่วยที่มีอาการดีซ่าน , ตัวเหลือง , ตาเหลือง

7) หากคุณมีอาการ 1-2 ข้อ คุณมีโอกาสเสี่ยง (ควรเข้ารับการตรวจ และรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

ไส้เลื่อน

1) ผู้ป่วยที่มีภาวะที่อวัยวะในช่องท้องเคลื่อนผ่านรู หรือดันออกผ่านผังผืด หรือกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ไม่แข็งแรง มักพบเห็นเป็นก้อนตุงที่บริเวณผนังหน้าท้อง

ต่อมหมวกไต สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน

1) ผู้ป่วยที่เป็นต่อมไร้ท่อชนิดในร่างกายมนุษย์ ที่มีลักษณะคล้ายหมวกทรางสามเหลี่ยม

2) ซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนี้

2.1) ช่วยผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) เพื่อต้องสู้กับความเครียด

2.2) ช่วยผลิตฮอร์โมนอัลดอสเตอโรน (Aldosterone) ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต

2.3) ช่วยผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีน (Adrenaline) ช่วยกระตุ้นให้หัวใจทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

2.4) ช่วยผลิตฮอร์โมน (DHEA) ที่จะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศ

6) การรักษาแผลเบาหวาน และแผลเรื้องรัง

6.1) ผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้อรัง คือ แผลที่อยู่ในภาวะอักเสบไม่หายในระยะเวลาปกติ โดยส่วนใหญ่มักเป็น เวลานาน 6 สัปดาห์

7) ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

7.1) ให้บริการตรวจคัดกลองช่วยทำให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มต้น

8) ศัลยกรรมระบบทางเดินประสาท

8.1) ให้การบริการรักษาระบบส่วนปลายเส้นประสาท รับความรู้สึกส่งต่อข้อมูลรับคำสั่ง

8.2) ให้บริการรักษาระบบส่วนกลางสมอง , ไขสันหลัง , ประมาวลผล , เรียนรู้ , จดจำ , สั่งการ

9) ศัลยกรรมตกแต่ง

9.1) เพื่อเสริมความมั่นใจในแบบของคุณ

10) ศัลยกรรมเส้นเลือด

10.1) ให้บริการให้คำแนะนำ และรักษาเส้นเลือดขอด ภัยเงียบที่แฝงอยู่ หรือกิจวัตรประจำวันของตัวคุณ


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ศัลยกรรม (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3200

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.ณรัฐ กันตาคม (ว.19050)

-

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม (ว.35083)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

นพ.บุญชัย งามสิริมาศ (ว.19614)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

นพ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง (ว.22079)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพระมงกุฏเกล้า)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ข้อมูลแพทย์