ศูนย์ศัลยกรรม

        ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว มีศักยภาพให้การดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดสูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงร่วมดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

การให้บริการของเรา

• ศัลยกรรมทั่วไป
• ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
• ศัลยกรรมระบบต่อมไร้ท่อ
• ศัลยกรรมเต้านม
• การผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ต่อมหมวกไต
• การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
• การผ่าตัดริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, เส้นเลือดขอด
• การรักษาแผลเรื้อรัง
• ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
• ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง
• ศัลยกรรมตกแต่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3200

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด