ศูนย์สุขภาพสตรี

        สรีระของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสตรีเป็นพิเศษ เราพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด รวมถึงปัญหาภาวะมีบุตรยาก ตลอดจนการให้คำแนะนำดูแลรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

โรงพยาบาลลาดพร้าวให้บริการด้านสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร ในหลายคลินิก ได้แก่

1. คลินิกสูติกรรม ให้บริการด้านการฝากครรภ์ และการคลอด ได้แก่

ก่อนตั้งครรภ์

– ให้คำแนะนำและการเตรีมตัวก่อนมีบุตร รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
– ให้คำแนะนำสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์

– ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
– ตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 4 มิติ
– ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม
– ตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
– ให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด เช่น คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน และการผ่าไส้ติ่ง

ระยะคลอดบุตร

– ดูแลการคลอดด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือการคลอดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
– ดูแลทารกแรกเกิดด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวให้นมบุตรและรับปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

ระยะหลังคลอดบุตร

– ตรวจติดตามหลังการคลอดบุตรเป็นระยะ
– ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

2. คลินิกนรีเวชกรรม ให้บริการ ตรวจรักษาและดูแลสุขภาพสตรีที่มิได้ตั้งครรภ์ ได้แก่

– ปวดท้องน้อย ประจำเดือนไม่ปกติ ตกขาว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่
– ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชและมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ด้วยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง

3. คลินิกวัยทอง ได้แก่

– ให้การดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในช่วงวัยทอง รวมทั้งการรักษาความผิดปกติ เช่น รักษาอาการวัยทอง การให้ฮอร์โมนทดแทน รักษาภาวะมดลูกหย่อน ภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
– ตรวจวิเคราะห์ภาวะกระดูกพรุน ด้วยเครื่องตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

4. คลินิกรักษาภาวะการมีบุตรยาก ได้แก่

– ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากและให้การรักษาที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2310, 2320

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด