ศูนย์สุขภาพสตรี

        สรีระของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสตรีเป็นพิเศษ เราพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด รวมถึงปัญหาภาวะมีบุตรยาก ตลอดจนการให้คำแนะนำดูแลรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

โรงพยาบาลลาดพร้าวให้บริการด้านสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร ในหลายคลินิก ได้แก่

1. คลินิกสูติกรรม ให้บริการด้านการฝากครรภ์ และการคลอด ได้แก่

ก่อนตั้งครรภ์

– ให้คำแนะนำและการเตรีมตัวก่อนมีบุตร รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
– ให้คำแนะนำสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์

– ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
– ตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 4 มิติ
– ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม
– ตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
– ให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด เช่น คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน และการผ่าไส้ติ่ง

ระยะคลอดบุตร

– ดูแลการคลอดด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือการคลอดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
– ดูแลทารกแรกเกิดด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวให้นมบุตรและรับปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

ระยะหลังคลอดบุตร

– ตรวจติดตามหลังการคลอดบุตรเป็นระยะ
– ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

2. คลินิกนรีเวชกรรม ให้บริการ ตรวจรักษาและดูแลสุขภาพสตรีที่มิได้ตั้งครรภ์ ได้แก่

– ปวดท้องน้อย ประจำเดือนไม่ปกติ ตกขาว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่
– ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชและมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ด้วยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง

3. คลินิกวัยทอง ได้แก่

– ให้การดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในช่วงวัยทอง รวมทั้งการรักษาความผิดปกติ เช่น รักษาอาการวัยทอง การให้ฮอร์โมนทดแทน รักษาภาวะมดลูกหย่อน ภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
– ตรวจวิเคราะห์ภาวะกระดูกพรุน ด้วยเครื่องตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

4. คลินิกรักษาภาวะการมีบุตรยาก ได้แก่

– ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากและให้การรักษาที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2310, 2320

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.ปุริม เรือนภู่

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ข้อมูลแพทย์

นพ.พันวิทย์ วิโรจน์วงศ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

นพ.อนุรักษ์ โพธิทัต

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

นพ.อภิวัฒน์ หวังปุษยวิสุทธิ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

นพ.อรรณพ ใจสำราญ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ข้อมูลแพทย์

นพ.เชิดพงษ์ ชินวุฒิ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

พญ.บาจรีย์ ซื่อตรง

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

พญ.วิศณี ศรีวิศาล

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

พญ.ศรัญญา ฉัตรพงศ์ธาดา

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์ศาตร์

ศูนย์สุขภาพสตรี

ข้อมูลแพทย์

พญ.อรสา เหมะจันทร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ข้อมูลแพทย์