ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลลาดพร้าว

– ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกัน การตรวจรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการคำปรึกษาพร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ด้วยความเข้าใจความห่วงใยต่อสุขภาพสตรีทุกคน

การบริการทางการแพทย์

1) การฝากครรภ์และตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

– ตรวจอัลตราซาวด์สี่มิติ (ultrasound 4D)

– ตรวจอัลตราซาวด์สองมิติ (ultrasound 2D)

– ตรวจภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

– ครรภ์คุณภาพกับสมาชิกใหม่

2) วางแผนครอบครัว

– บริการคุมกำเนิด

– บริการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

– สภาวะความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบการตั้งครรภ์

3) ให้คำปรึกษาและรักษาภาวะวัยทองหญิง

4) ให้บริการตรวจปัญหาภาวะมีบุญยาก

5) โรคมะเร็งในสตรี

– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

– ตรวจหาเชื้อ HPV

– ตรวจส่องกล้องดูเซลล์มะเร็งบริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติ

– ผ่าตัดมดลูกเพื่อตรวจความรุนแรงของภาวะโรค

– บริการผ่าตัดเพื่อทำการรักษามะเร็งสตรี

6) ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาโรคทางนรีเวช

7) บริการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

8) บริการให้คำปรึกษา

– และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในสตรีและบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในบุรุษที่มีความเสี่ยงเทคโนโลยีทางการแพทย์

9) เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 4มิติ (ultrasound 4D)

– สัมผัสทุกการเคลื่อนไหวของลูกน้อยที่จะทำให้คุณแม่สามารถเห็นภาพการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในอริยาบถต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมเห็นถึงพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกน้อยตั้งแต่ แขน ขา มือ เท้า กะโหลกศีรษะ สมอง หัวใจ รวมทั้งอวัยวะต่างๆบนใบหน้าการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Gynecologic laparoscopic surgery) เป็นการผ่าตัดโดยการสอดกล้องผ่านเข้าไปในช่องท้อง เพื่อตรวจวินิจฉันและรักษาโรคนรีเวในอุ้งเชิงการ ทั้งของมดลูก โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการ

10) ผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น ถุงน้ำที่รังไข่,หรือซีสต์ที่รังไข่,เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่,พังผืดในอุ้งเชิงกราน,เนื้องอกมดลูก โดยตัดเฉพาะเนื้อออก หรือตัดทั้งตัวมดลูก

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ คือ

– ลดภาวะแทรกซ้อน

– เจ็บน้อยลง

– ลดระยะพักฟื้นให้สั้นลง

– รวมถึงผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

11) เทคโนโลยีการส่องกล้องดูเซลล์บริเวณปากมดลูก (Colposcopy)

– เป็นหัตถการโดยใช้กล้องส่องขยายบริเวณปากมดลูกผ่านเลนส์ที่มีกำลังขยาย 10 เท่าและใช้ระบบส่องสว่างแบบฮาโลเจนที่สามารถปรับความสว่างได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อผ่านจอภาพให้เห็นผู้ใช้บริการ มองเห็นลักษณะของปากมดลูกและเนื้อเยื่อที่แพทย์ทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจดูลักษณะของเซลล์ทางพยาธิวิทยาและช่วยให้การวินิจฉัยภาวะการเกิดเซลล์มะเร็งปากมดลูกครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก อาคาร 2 ชั้น 3โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2310, 2320

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.พันวิทย์ วิโรจน์วงศ์ (ว.8534)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

นพ.เชิดพงษ์ ชินวุฒิ (ว.20876)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูลแพทย์

พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ (ว.36644)

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์มะเร็งวิทยานรีเวช

ข้อมูลแพทย์

พญ.อนัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ (ว.45662)

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ข้อมูลแพทย์