ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันพุธ 08:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพญ.กันตา เพียรภัณฑวณิช (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมทั่วไป)