ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากฟัน)