ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 10:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันอังคาร 10:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ (สาขาด้านทันตกรรมทั่วไป)