ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2006 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
2012 อายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันจันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันพุธ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันพุธ 17:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G (สัปดาห์ที่ 2,4)
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G

นพ.คณาวุฒิ พันธ์ุงาม (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป)