ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- สาขาอายุรศาสตร์ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G

นพ.บุญจรัส งามจรัสศรีวิชัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป)