ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1982 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
1987 อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันอังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันพุธ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 คลินิกประกันสังคม LP120

นพ.สมชัย ชีพอารนัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป)