ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันพุธ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1

นพ.สมชัย ชีพอารนัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป)