ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- สาขาอายุรศาสตร์ -
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G

นพ.สมชัย ชีพอารนัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป)