ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1989 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1992 อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G

พญ.รัชดาภรณ์ จูตะวิริยะ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป)