ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ -
- อายุรศาสตร์ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

พญ.ชญาณิศา เมฆพัฒน์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ)