ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- อายุรศาสตร์ -
- เวชศาสตร์ครอบครัว -
- อายุรศาสตร์โรคไต -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

พญ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)