ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3
วันอังคาร 08:00 - 12:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 09:00 - 12:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันเสาร์ 09:00 - 12:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1

พญ.อัมพร สกุลแสงประภา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)