ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
Clinical Observer in Reproductive Medicine Johns Hopkins School of Medicine
1996 Master of Health Science (Reproductive Health) Johns Hopkins University, USA
Certificate in Epidemiology University of California at Los Angeles and University of Hawaii at Manoa.
1992 สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
1986 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 18:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.อรรณพ ใจสำราญ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)