ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2002 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1995 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันอังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 13:00 - 17:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์

นพ.บุญฤทธิ์ ศิริรัตนพันธ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออร์โธปิดิกส์)