ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 17:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันอาทิตย์ 09:30 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.ชุมพล ชมะโชติ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมศัลย์ช่องปาก)