ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ทันตกรรมใส่ฟัน ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 10:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันพฤหัสบดี 10:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.เดชา ศราธพันธุ์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากเทียม)